Mladý ovocný sad

Hnojení mladého sadu

Hnojení přispívá k rychlému vývoji ovocných stromů, zvyšuje jejich odolnost proti mrazu a urychluje začátek jejich plodnosti. Do půdy je nutno zapravit zejména hlavní živiny, jako dusík, fosfor a Číst více...

Ošetřování mladého sadu

Základním úkolem při ošetřování mladého sadu je zajistit co nejpříznivější podmínky pro první údobí vývoje stromků. V tomto údobí je nutno usilovat o urychlení vzrůstu ovocných stromků, tedy o Číst více...

Výsadba

1. Doba výsadby Ovocné stromy vysazujeme podle klimatických podmínek oblasti: záhy na jaře před rašením pupenů nebo na podzim, když již ustávají ve vzrůstu. V praxi se ukázalo, Číst více...

Výběr odrůd oplozovačů

Jak již bylo řečeno, je většina odrůd ovocných dřevin cizosprašná (autosterilní), to znamená, že stejné odrůdy ve výsadbách při opylení vlastním pylem plody vůbec nenasazují nebo jich nasazují Číst více...

Výběr druhů a odrůd

Výběr druhů a odrůd má při zakládání sadu velký význam. Zde je nutno vycházet především z plánovaných úkolů hospodářství a z přírodních podmínek stanoviště. Sklizeného ovoce se může Číst více...

Výkop jam

K základním opatřením při přípravě půdy pro sad patří – kromě všeobecné hluboké orby – kopání jam pro stromy. Hloubka i šířka jámy se řídí mohutností ornice, vlastnostmi Číst více...