Vzrůstové stupně a stupně plodnosti ovocných rostlin

Vývojové stupně rostlin

Ovocné rostliny procházejí během roku dvěma fenologickými obdobími: obdobím vegetace a obdobím klidu. Obdobím vegetace se nazývá doba vývoje rostlin od počátku rozpuku pupenů do hromadného opadu listů. Číst více...

Životní údobí ovocných rostlin

1. Údobí růstu Růstové období zahrnuje v sobě vývoj mladé rostliny, počínajíc vyklíčením semen, až do začátku plodnosti. Vyznačuje se intenzivní tvorbou dřeva, vytvořením osy, založením hlavních korunních Číst více...