Ošetřování plodícího sadu

Stroje a nářadí v ovocnářství

Při obdělávání půdy v sadech, plantážích drobného ovoce a ve školkách, a také při boji proti pleveli, škůdcům a nemocem ovocných rostlin se dnes používá v rozsáhlém měřítku speciálních strojů Číst více...

Zavlažování

Vláha je pro životní činnost rostliny nepostradatelná. Při nedostatku vláhy je nemožný normální vývoj rostliny a získání dobrých sklizní ovoce. pro dobrý vývoj ovocných stromů je třeba 500 Číst více...

Hnojení

Hnojení půdy v sadech přispívá zároveň s ostatními agrotechnickými opatřeními k tvorbě normálních přírůstků ovocných stromů a k získání každoročních a dobrých sklizní ovoce. vědecké pokusy a pěstitelská praxe  dokazují, že používání Číst více...

Péče o půdu

V plodícím sadě je nutno nejen udržovat, ale stále zvyšovat úrodnost půdy. K tomu je nutno přesně znát každý z jednotlivých prvků půdní agrotechniky v sadě a dovedně jich i používat. Především Číst více...