Zimní odrůdy

Mičurincova zimní máslovka

Stromy jsou mohutní, rychle rostoucí, s široce jehlancovitou korunou. Začínají rodit 7. až 8. rokem po výsadbě. Úrodností vyniká nad všechny kulturní odrůdy hrušní středního pásma. V sadu Číst více...

Děkanka zimní

Je to značně rozšířená odrůda na Krymu, v jižní Ukrajině a v oblastech Uzbekistánu. Potřebuje dobře chráněnou polohu, úrodnou půdu a dostatek tepla. Stromy dosahují středního vzrůstu, mají Číst více...

Hardenpontova máslovka

Stromy této odrůdy jsou náročné na teplo, půdu a vláhu. Na úrodných půdách, při dostatečném množství tepla a vláhy dobře rostou. V kruté zimě částečně namrzají jednoleté přírůstky. Číst více...

Saint-Germainská

Tato odrůda je značně rozšířena na jihu Sovětského svazu. Stromy jsou mohutné, s široce jehlancovitou korunou, poměrně velmi odolné proti mrazu. Odrůda dává přednost teplejším písčitohlinitým půdám. Rodit Číst více...

Pastornice

Tato odrůda je značně rozšířena na Krymu a na Severním Kavkaze. Ve srovnání s jinými odrůdami vyniká značnou odolností proti mrazům, nenáročností na stanoviště a odolností proti strupovitosti. Číst více...