Semeniště

Vegetativní rozmnožování podnoží

Některé podnože, na příklad kdoule, duzéry, jančata se rozmnožují nikoli semeny, nýbrž vegetativní cestou – oddělky a řízky. K tomu musí mít každá školka podnožovou matečnici. Matečnici uvedených Číst více...

Zakládání podnoží do půdy

Po roztřídění se semenáče na zimu založí do půdy oddělené podle tříd a skupin. Na založení podnoží se zvolí vyvýšené, dobře chráněné místo, vzdálené od obytných a hospodářských Číst více...

Dobývání a třídění podnoží

Podnože (semenáče) školkujeme na první tabuli školky zpravidla jako jednoleté. Nezávisle na době školkování podnoží na první tabuli musíme je z půdy vydobýt na podzim. Dobývání podnoží na Číst více...

Přepichování

Semenáče některých druhů a odrůd ovocných rostlin (lesní jabloň a hrušeň) netvoří dostatek kořenového vlášení, nýbrž tvoří kůlový kořen. Aby se zlepšilo kořání těchto druhů a odrůd. používáme Číst více...

Ošetřování vysetých semen

Záhy na jaře, ještě před vyklíčením semen, jakmile půda poněkud oschne, vytvoří se na osetých záhonech povrchová půdní kůra. Tento škraloup způsobuje nehospodárné  vypařování půdní vláhy, zdržuje vzklíčení Číst více...

Způsoby a technika výsevu

Podle velikosti pozemku určeného k výsevu vyséváme semena ovocných rostlin přímo do půdy (při rovném povrchu do řádků nebo do záhonů), do semeniště, do chladného pařeniště a do Číst více...

Doba výsevu semen

Podle půdních a klimatických zvláštností stanoviště vyséváme semena ovocných kultur na jaře nebo na podzim. Ve středních a severních pásmech je nejúspěšnější jarní výsev semen, při němž vzcházejí Číst více...

Pěstování podnoží

Základním úkolem semeniště je vypěstovat velmi jakostní podnože. Praxe dokazuje, že standardní sadbu lze vypěstovat jen při použití jakostních podnoží. Školky, které nebudou dbát tohoto pravidla a budou Číst více...