Výběr odrůd oplozovačů

Jak již bylo řečeno, je většina odrůd ovocných dřevin cizosprašná (autosterilní), to znamená, že stejné odrůdy ve výsadbách při opylení vlastním pylem plody vůbec nenasazují nebo jich nasazují velmi málo. Ba i u odrůd oplozujících se svým vlastním pylem, je nasazen a vývoj plodů při samoopylení mnohem horší než u odrůd opálených jinými odrůdami.
Abychom dosáhli vysokých sklizní, musíme tedy vysadit na témž pozemku několik odrůd, které by se navzájem oplozovaly. Tu musíme přihlížet k tomu, že každá odrůda nemůže být oplozovačem pro jinou odrůdu. Jedny odrůdy se mezi sebou dobře oplozují, jiné hůře a některé se vůbec neoplozují. Proto musí být výběr odrůd takový, aby bylo co nejlepší obapolné vzájemné oplození. Oplozovače vybíráme z odrůd, které jsou zařazeny ve standardním sortimentu ovocných odrůd.
Odrůdy – oplozovači se musí nutně vyznačovat těmito základními vlastnostmi: musí kvést ve stejnou dobu s odrůdami, které mají opylovat, musí začít plodit zároveň s nimi, musí dosahovat stejného stáří.
Podle poznatků získaných mnohaletými pokusy konanými Výzkumným ovocnářským ústavem I. V. Mičurina a jeho výzkumnými stanicemi, jakož i Všesvazovým ústavem pro rostlinnou výrobu, doporučují se k nejúspěšnějšímu obapolnému opylování tyto odrůdy-oplozovači:

Tabulka nejlepších oplozovačů

A) Střední ovocnářské pásmo

Oplozovaná odrůda –   Nejlepší oplozovač

Jabloně

Antonovka obyčejná: Anýzové červené, Anýzové pruhované (žíhané), Bergamotová reneta, Borovinka, Hrušovka moskevská, Jadernička litevská, Jadernička šafránová, Krasokvět-Číňanka. Kurská zlatá reneta, Papírovka, Podzimní pruhované, Slavjanka, Skořicové pruhované, Titovka.

Antonovka těžká (600g): Antonovka obyčejná, Bezjaderka Mičurincova, Borovinka, Jadernička šafránová, Skořicové pruhované, Slavjanka.

Anýzové červené: Antonovka obyčejná, Skořicové pruhované.

Anýzové pruhované” Antonovka obyčejná, Borovinka, Jadernička litevská, Jadernička šafránová, Krasokvět-Číňanka, Papírovka.

Aport: Antonovka obyčejná, Skořicové pruhované.

Astrachaň bílý: Aport, Borovinka, Suislepper, Těrentěvka.

Babuškino: Antonovka obyčejná, Podzimní pruhované, Vargul voroněžský.

Baškirský krasokvět: Antonovka obyčejná, Anýzové pruhované, Semenáč Titovky.

Borovinka: Antonovka obyčejná, Anýzové červené, Anýzové pruhované, Jadernička litevská, Krasokvět-Číňanka, Papírovka, Podzimní pruhované, Serinka, Slavjanka.

Černý strom: Malt bagajevský, Podzimní pruhované, Skrut bílý.

Číňanka zlatá raná: Hrušovka moskevská, Papírovka.

Hrušovka moskevská: Antonovka obyčejná, Anýzové červená, Borovinka, Krasokvět-Číňanka, Papírovka, Podzimní pruhované, Pudovščina, Skořicové pruhované, Suislepper.

Chorošavka červená: Anýzové moskevské, Skořicové pruhované.

Jadernička čínská Antonovka obyčejná, Šafránové čínské.

Jadernička litevská: Antonovka obyčejná, Anýzové pruhované, Borovinka, Jadernička šafránová, Serinka.

Jadernička šafránová: Antonovka obyčejná, Krasokvět-Číňanka, Míšeňské čínské, Slavjanka.

Kalvil bílý letní: Skořicové pruhované.

Korobovka: Číňanka paninská, Papírovka, Průsvitné bílé, Suislepper.

Krasokvět-Číňanka: Antonovka obyčejná, Borovinka, Podzimní pruhované, Skořicové pruhované.

Kurská zlatá reneta: Antonovka obyčejná, Jadernička litevská.

Malt bagajevský: Hrušovka moskevská, Jaernička litevská, Papírovka, Ukrajinka.

Malt křížový: Borovinka, Krasokvět-Číňanka, Skořicové pruhované, Ukrajinka.

Miron cukrový: Průsvitné bílé.

Papírovka: Antonovka obyčejná, Anýzové pruhované, Hrušovka moskevská, Krasokvět-Číňanka, Suislepper.

Podzimní pruhované: Antonovka obyčejná, Antonovka těžká, Borovinka, Titovka.

Průsvitné bílé: Suislepper.

Pudovščina: Anýzové červené, Hrušovka moskevská.

Serinka: Jadernička litevská, Borovinka, Papírovka, Podzimní pruhované.

Skořicové pruhované: Antonovka obyčejná, Anýzové pruhované, Borovinka, Hrušovka moskevská, Krasokvět-Číňanka, Míšeňské čínské, Papírovka, Podzimní pruhované, Slavjanka, Šafránové čínské.

 

Oplozovaná odrůda - Nejlepší oplozovač

Skrut bílý: Antonovka obyčejná, Borovinka, Černý strom, Papírovka.

Slavjanka: Antonovka těžká, Jadernička šafránová, Krasokvět-Číňanka.

Suislepper: Číňanka zlatá rána, Hrušovka moskevská, Papírovka.

Šafránové čínské: Antonovka obyčejná, Jadernička šafránová, Krasokvět-Číňanka.

Titovka: Antonovka obyčejná.

Vargu voroněžský: Antonovka obyčejná, Podzimní pruhované.

 

Hrušně

Bergamotka podzimní: Bezjaderka, Tenkokvětá.

Bezjaderka: Bergamotka podzimní, Dcera blankové, Říjnová máslovka, Tenkokvětá.

Citronová: Sapežanka, Tenkokvětá.

Dcera Blankové: Říjnová máslovka, Vítězná máslovka.

Gliva ukrajinská: Citronová.

Kozlovská máslovka: Malgoržatka ruská.

Malgoržatka ruská: Bezjaderka, Malinovka, Vítězná máslovka.

Malinovka: Mičurinova zimní máslovka.

Mičurinova zimní máslovka: Dcera Blankové, Říjnová máslovka.

Říjnová máslovka: Mičurincova zimní máslovka.

Sapežanka: Bezjaderka.

Silnovětvá máslovka: Mičurinova zimní máslovka.

Tenkovětvá: Bezjaderka, Citronová, Dcera Blankové.

Vítězná máslovka: Malgoržtka ruská, Silnovětvá máslovka.

 

Višně

Antonovka – Kostyčevova č.2: Antonovka Kostyčevova č. 1, Kisljakovka, Mičurinova úrodná višeň.

Kisljakovka Antonovka: Kostyčevova č.2, Mičurincova úrodná višeň, Rastuňja.

Krása sevru: Ljubská, Mičurinova úrodná.

Krasnopacharská: Vladimirská.

Ljubská: Ljubská, Vladimirská.

Mičurinova úrodná: kisljakovka,Ljubská.

Místní pozdní : Místní raná, Vladimirská.

Místní raná : Místní pozdní, Rastuňja, Vladimirská.

Morela raná č.2: Rastuňja, Vladimirská.

Ostheimská višeň: Krasnopacharská, Kulenkampf.

Rastuňja: Morela raná č.2, Vladimirská.

Španělská kurská višeň: Vladimirská.

Šubinka: Vasiljevská, Vladimirská.

Ukrajinka: Ljubská, Mičirinova úrodná, Sajka.

Vladimirská: Amarelka kozlovská, Kulenkampf, Morela raná č. 2, Ostheimská višeň, Rastuňja.

 

Slivoně (švestky a slívy)

Červená podzimní:  Červená raná.

Červená raná:Červená podzimní, Kolchozní renkloda, Modrá raná, Švestka volžská č. 1, Trnka velkoplodná.

Modrá raná: Červená raná, Švestka volžská, Uljanovského.

 

Oplozovaná odrůda – Nejlepší oplozovač

Krakovská žlutá: Červená podzimní, Pulkovská, Švestka volžská č. 1, Trnka velkoplodná.

Pulkovská: Červená podzimní, Červená raná.

Trnka vlkoplodná: Švestka volžská č. 1.

Trnková renkloda: Kolchozní renkloda.

 

B) Jižní pásmo

Jabloň

 

Astrachaň bílý                                                  Ivanovské rané, Virginské růžové.

Banánové zimní                                               Kandil sinap, Orleánská reneta.

Baumannova reneta                                         Jadernička litevská, Kalvil sněžný, Londýnské, Simirenkova reneta.

Bojkovo                                                          Kalvil sněžný, Londýnské, Parména zlatá zimní, Simirenkova reneta.

Borovinka                                                        Astrachaň bílý, Astrachaň červený, Ivanovské rané.

Čelebi                                                             Parména letní, Parména zlatá zimní.

Fishovo                                                           Astrachaň bílý, Astrachaň červený, Borovinka, Virginské růžové.

Ivanovské rané                                                 Astrachaň bílý, Borovinka.

Kalvil bílý zimní                                                Banánové zimní.

Kanadská reneta                                              Šampaňská reneta.

Kandil sinap                                                    Orleánská reneta, Rozmatýnové bílé, Sary sinap, Šampaňská reneta.

Krasokvět žlutý                                                Kalvil bílý zimní.

Londýnské                                                       Landsberská reneta, Parména zlatá zimní, Kalvil sněžný, Simirenkova reneta.

Mantovanské                                                   Šampaňská reneta.

Orleánská reneta                                              Dobrý rolník, Šampaňská reneta.

Parména letní                                                   Parména zlatá zimní.

Parména zlatá zimní                                         Kalvil bílý zimní, Ladsberská reneta, Londýnské.

Peasgoodovo                                                 Orleánská reneta.

Rozmarýnové bílé                                            Kandil sinap, Londýnské [1]), Orleánská reneta, Rozmarýnové bílé, Šampaňská reneta.

Simirenkova reneta                                           Londýnské, Parména zlatá zimní.

Šampaňská reneta                                           Orleánská reneta.

Wagenerovo                                                    Landsberská reneta, Simirenkova reneta.

Virginské růžové                                              Astrachaň červený, Borovinka, Ivanovské rané, Landsberská reneta, Wegenerovo.

 

Hrušně

 

Bergamotka                                                     Saint germain.

Boscova lahvice                                              Děkanka zimní, Panna.

Clappova máslovka                                         Boscova lahvice.

Cukrová letní                                                    Děkanka zimní, Maria Luisa.

Děkanka zimní                                                  Saint Germainská.

Dielova máslovka                                            Děkanka zimní.

Hardenpontova máslovka                                 Boscova lahvice, Saint-Germainská.

Iljinka                                                               Panna.

Olivier de Setřes                                              Saint-Germainská.

Panna                                                             Děkanka zimní, Hájenka.

Oplozovaná odrůda                                           Nejlepší oplozovač

 

Pastornice                                                       Děkanka zimní.

Saint-Germainská                                             Děkanka zimní, Hardenpontova máslovka.

Toulouská pozdní                                             Hardenpontova máslovka.

Williamsova čáslavka                                       Boscova lahvice.

 

Slivoně

 

Anna Späthová                                                Altmanova renkloda, Kateřinská, Washington, vejčitá žlutá.

Domácí švestka                                               Anna Späthová, renkloda zelená, vejčitá žlutá, Vlaška.

Izium Erik                                                         Datlova.

Jefferson                                                        Altmanova renkloda, Viktorie, Mičurinova broskvová, renkloda zelená, Vlaška.

Kirkova                                                            Agenská (Ažanksá) švestka, Mičurinova broskvová, Vlaška.

Mičurinova broskvová                                      Altmanova renkloda, Vlaška.

Mirabelka nancyská                                          Altmanova renkloda.

Obrovská                                                        Anna Späthová, Renkloda, Viktorie.

Renkloda                                                         Domácí švestka, Vlaška.

Renkloda zelená                                               Agenská švestka, Altmanova renkloda, Kirkova, Viktorie, Mičurinova broskvová, Washington, Vejčitá žlutá.

Washington                                                     Altmanova renkloda, Izium Erik, Viktorie.

Vejčitá žlutá                                                     Anna Späthová, renkloda zelená, Viktorie.

Viktorie                                                            Altmanova renkloda, Mičurinova broskvová, Washington.

Vlaška                                                             Mičurinova broskvová.

 

Třešně

 

Daiberova černá chrupka                                  Droganova žlutá, Hedelfingerská, Jaboulayova (Lyonská raná), Ramon Oliva, Rychlice.

Dönissenova žlutá                                           Napoleonova růžová.

Droganova žlutá                                              Grollova, Napoleonova chrupka.

Dubnová černá                                                Daiberova chrupka, Napoleonova chrupka.

Eltonova                                                         Anglická černá.

Francouzská černá                                           Napoleonova růžová, Ramon Oliva.

Grollova                                                          Droganova žlutá, Napoleonova růžová, Žlutá.

Jaboulayova                                                    Daiberova chrupka, Droganova žlutá.

Kassinova raná                                                Dönissenova žlutá, Droganova žlutá, Jaboulayova, Napoleonova růžová, Rychlíce.

Napoleonova chrupka                                      Droganova žlutá, Ramon Oliva.

Napoleonova růžová                                        Eltonova, Kassinova raná.

Ohioská                                                           Dönisseova žlutá, Jaboulayova.

Ramon Oliva                                                    Černý orel, Daiberova chrupka, Francis.

Riversova raná                                                 Černý orel.

Rychlice                                                          Francois, Jaboulayova, Kassinova raná.

Sladkovišeň raná                                             Daiberova chrupka, Knightova černá.

Tatarská černá                                                 Žlutá.

Žlutá                                                               Kassinova raná.

 

Višně

 

Anadolská                                                       Morela pozdní, Španělská višeň.

Ostheimská višeň                                             Anadolská, Anglická raná.

Podbělksého                                                   Anglická raná.

Španělská višeň                                               Anadolská.


[1] ) začíná plodit mnohem dříve než oplozovaná odrůda, proto při společné výsadbě s oplozovanou odrůdou se přibírá jen za podmínek opylení třetí odrůdou (spojené 3 odrůdy).


Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *