Výkop jam

K základním opatřením při přípravě půdy pro sad patří – kromě všeobecné hluboké orby – kopání jam pro stromy. Hloubka i šířka jámy se řídí mohutností ornice, vlastnostmi kořání ovocných stromů a podmínkami stanoviště. Zpracování půdy v jamách má odpovídat tvaru a rozměrům kořání vysazované rostliny. Mimo to závisí hloubka jámy také na skladbě a mohutnosti půdná vrstvy, na složení spodiny, a konečně též na podmínkách stanoviště. To jasně potvrzují zkušenosti Výzkumného ovocnářského ústavu I. V. Mičurina. Při výsadbě ovocných stromů do širokých jam (150 x 50 cm) se ujímají rostliny z 94 až 100%, kdežto při výsadbě do úzkých a mělkých jam (35 cm x 35 cm) kolísá procento ujmutí od 74 do 94%. Vzrůst ovocných stromů, vysázených do širokých jam, je mnohem lepší, stromy začaly dříve plodit a dávaly přitom vyšší sklizně.
Jámy kopeme 1 – 1,5 m široké a 0,5 – 0,7 hluboké. Na úrodných hluboko zoraných půdách kopeme jámy 40 – 50 cm hluboké a 50 – 60 cm široké. Na málo úrodných, podzolovaných a kamenitých půdách kopeme jámy 60 – 70 cm hluboké a až 1,5 m široké. Pro jarní výsadbu kopeme jámy na podzim a pro podzimní 2 – 3 týdny před výsadbou. Abychom dosáhli správného směru vysazených rostlin v řadě, kopeme jámy pomocí měřícího prkna: prkno přiložíme středním zářezem k opěrnému kolu, do zářezu na koncích měřícího prkna zarazíme kolíky, pak prkno odložíme a kopeme jámu.
Při kopání vyházíme vrstvu půdy na jednu stranu a spodní vrstvu na druhou stranu. Kdy je jáma vykopaná, přiložíme měřící prkno opět ke kolíkům a do středu jámy k střední značce znovu přistavím kůl.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *