Výsadba ovocných stromů a jejich ošetřování

Hnojení mladého sadu

Hnojení přispívá k rychlému vývoji ovocných stromů, zvyšuje jejich odolnost proti mrazu a urychluje začátek jejich plodnosti. Do půdy je nutno zapravit zejména hlavní živiny, jako dusík, fosfor a Číst více...

Ošetřování mladého sadu

Základním úkolem při ošetřování mladého sadu je zajistit co nejpříznivější podmínky pro první údobí vývoje stromků. V tomto údobí je nutno usilovat o urychlení vzrůstu ovocných stromků, tedy o Číst více...

Výsadba

1. Doba výsadby Ovocné stromy vysazujeme podle klimatických podmínek oblasti: záhy na jaře před rašením pupenů nebo na podzim, když již ustávají ve vzrůstu. V praxi se ukázalo, Číst více...