Ošetřování ovocných stromů v mladém sadě

  1. Ochrana stromů před slunečním úžehem a poškozením mrazem

Kůra mladých stromů bývá často poškozována slunečním úžehem a mrazovými trhlinami, a to zvlášť silně v sadech dolního a středního Povolží a v ostatních jihovýchodních oblastech, ale také na Urale a na Sibiři. Kůru poškozuje hlavně prudké kolísání teploty v zimě a v předjaří. Od nestejnoměrného zahřívání a prudkého kolísání teploty puká na stromě i na silných základních větvích kůra. Z počátku se objevují menší trhliny, potom kůra postupně odumírá a odchlipuje se od dřeva. Tím nastanou značná poškození pletiv, což způsobuje i odumírání stromů.

Na ochranu mladých stromů před slunečním úžehem a mrazovými trhlinami je nutno natírat kmeny a silné větve vápenným roztokem. Vápenný roztok připravíme z čerstvě hašeného vápna, do něhož přidáme ke zvýšení přilnavosti hlínu; směs má mít hustotu smetany. Vápenný roztok natíráme na stromy lýkovou stěrkou. S nátěrem začínáme na podzim a opakujeme jej po celou zimu a v předjaří. Spolehlivější ochranou stromů před slunečním úžehem je ovazovat je na zimu. K tomu můžeme použít chvojí, suchého rákosu a suchých slunečnicových stonků, lipové kůry a jiného materiálu. Obvaz chrání kůru a dřevní válec před zahříváním slunečními paprsky a tlumí prudké kolísání teploty. Kromě toho chrání obvaz kmen před silnými mrazy v zimě.

  1. Ochrana stromů před hlodavci

Hlodavci způsobují na mladých ovocných stromech velké škody. Myši a zajíci ohlodávají, zvláště v zimě a na jaře, kůru ovocných stromů, a stromy často odumírají.

S hlodavci je nutno v sadech soustavně bojovat. Velký význam v tomto boji mají agrotechnická opatření, jako ničení a odstraňování plevele ze sadu, orba mezi řadami do hrubé brázdy, překopávání kol a pásů podél kmínků. Stohy slámy a sena nemáme zakládat v sadě nebo v jeho blízkosti, protože se v nich obyčejně shromažďují myši. Stohy v hospodářství je nutno obehnat příkopy se strmými stěnami. Myši, které spadnou do příkopu, je nutno hubit. V sadech je třeba líčit otrávená vnadidla, v zimě je nutno dusat sníh okolo stromů.

Proti zajícům používáme odpuzujících látek, štveme je psy a pořádáme na ně pravidelné hony.

Spolehlivou ochranou ovocných stromů před myšmi a zajíci je ovazování stromků chvojím, suchým rákosím a suchými stonky slunečnice, lískovým a vrbovým proutím. Stromy je nutno ovazovat pozdě na podzim, s příchodem prvních zimních mrazů. Na jaře ochranu odstraníme.

  1. Léčení poškozených stromů

Ovocné stromy léčíme různými způsoby podle stupně a rázu poškození. Odumřelé části kůry očistíme až do zdravého pletiva, rány a trhliny v kůře i ve dřevě zatřeme štěpařským voskem. Nejlepším a nejjednodušším prostředkem k tomu je olejová barva, připravená s rostlinným olejem nebo s fermeží.

Nehluboké poškození kůry na jednom nebo na několik místech zatřeme brzy na jaře a ovážeme pytlovinou. Je-li poškození u paty kmene, přihrneme po zatření a ovázání ke stromu zeminu. Je-li kůra poškozena ve spodní části kolem kmene na ploše do 10 cm, vyčistíme brzy na jaře poškozené místo ostrým nožem, zatřeme štěpařským voskem a ovážeme pytlovinou. Když začnou stromy růst a kůra se dá dobře odchlípnout, přemostíme poraněné místo rouby. V místech, kde je kůra poškozena kolem kmene, zasadíme 3-4 rouby do zářezů ve zdravé kůře. Je-li kůra na kmenu poškozena kolem kmene na ploše širší než 10 cm, pomáhá léčení málo. Silně poškozené stromy seřízneme až po nepoškozené místo, na zbylé zdravé části stromu se vyvinou ze spících pupenů výhony, na nichž se utváří nová koruna. Je však nutno připomenout, že tohoto opatření lze použít jen u mladých stromů ve věku od 2 do 5 let, které mohou vytvořit dobře vyvinuté výhony. U starších stromů oroubujeme v době proudění mízy na jaře po odříznutí poškozené části, pařízek „za kůru“ s použitím 2 až 3 roubů u každého stromu. Z ujatých roubů se ponechá jeden nejlépe vyvinutý, na němž potom se založí nová korunka. Je možno ponechat i všechny ujaté rouby, abychom z jejich výhonů vytvořili korunku v podobě zákrsku.

Mají-li stromy uvedeným způsobem seříznuté a naštěpované mohutný kořenový systém, rostou bujně a při správném ošetřování se rychle obnovují.

Na Kujbyševské výzkumné ovocnářské stanici zmrzly v kruté zimě roku 1939/40 desetileté ovocné stromy na ploše 12 hektarů až po úroveň sněžného příkrovu. Po odříznutí zmrzlých částí byly přeroubovány způsobem „za kůru“. Za pět roků byl sad obnoven a začal znovu plodit.

Poškozené stromy musíme včas a pečlivě léčit. Jinak se rány na stromě zvětšují, kůra i dřevo začíná zahnívat a hnití pokračuje dovnitř. Tím se narušuje fyziologická činnost rostliny, ustává růst a strom postupně odumírá.

 

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *