Výběr druhů a odrůd

Výběr druhů a odrůd má při zakládání sadu velký význam. Zde je nutno vycházet především z plánovaných úkolů hospodářství a z přírodních podmínek stanoviště. Sklizeného ovoce se může použít v místě, kde se spotřebuje čerstvé nebo zpracované, anebo je určeno pro tržní účely, to je pro vývoz ovoce do jiných oblastí. Podle toho vybereme v každém jednotlivém případě odpovídající druhy a odrůdy.
Druhy a odrůdy vybíráme pro příslušnou oblast ze standardního sortimentu. Přijaté standardní ovocné sortimenty zahrnují u každého druhu větší počet odrůd, lišících se od sebe dobou zrání, počátkem plodnosti, jakostí plodů atd. při výsadbě sadu se nelze omezit jen na jeden druh nebo jednu odrůdu, i kdyby byla sebelepší. Nelze též volit příliš mnoho druhů a odrůd pro založení sadu.
Při zakládání tržního sadu používáme místních podmínek obvykle 5 – 6 odrůd jabloní, 3 – 4 odrůd hrušní, 2 – 4 odrůd višní, třešní a slivoní, 3 – 4 odrůd meruněk a broskvoní. Přitom to musí být odrůdy s různou dobou zrání , to je letní, podzimní a zimní. Zimních odrůd má být nejméně 50%.
Výběr odrůd s různou dobou zrání umožňuje prodloužit dobu použitelnosti čerstvých plodů na delší údobí. Mimo to tím zabráníme přetížení pracovních sil, zvláště v době sklizně ovoce.
V sadech místního významu může být počet druhů a odrůd rozšířen.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *