Ovocná školka

Roubování peckovin

Prosinec už je v plném proudu. Teploty stále kolísají kolem bodu mrazu a sníh v nížinách zatím ne a ne vydržet. Zahradu bychom měli mít zazimovanou, a proto nás v tomto Číst více...

Školkařská kniha

Ke stálé evidenci o počtu druhů a odrůd pěstovaných stromků a o jejich jakosti jsou všechny školky povinny vést zvláštní školkařskou knihu. Forma této knihy je chválena ministerstvem Číst více...

Vypravení sadby ze školek

Vypravení sadby ze školek je nejodpovědnější a nenamáhavější školkařskou práci ve školce. Stromky musí být vydobyty v krátké době a neprodleně dopraveny na místa určená k výsadbě. Proto Číst více...

Příprava výmladkové sadby

Mnohé pravokořenné místní odrůdy višní, sliv, švestek a trnek poskytují dobrou sadbu s kořenových odkopů (podrostu). Než vysadíme tyto odkopky do sadu na trvalé stanoviště, vysadíme je do Číst více...

Tvarování ovocných stromků

Tvarování je velmi důležité opatření, které působí na celý další vývoj stromu, zejména na jeho plodnost a dlouhověkost. Ve školce děláme jen počáteční tvarování stromků, které záleží ve Číst více...

Příprava rostlin k přezimování

V krutých zimách namrzají jednoletým ovocným rostlinám často vrcholky, někdy rostliny zcela uhynou dobře přezimování jednoročních štěpovanců závisí na jejich přípravě k přezimování. Takovou přípravu zajišťujeme včasným provedením Číst více...

Obdělávání půdy

Na jaře, po roztání sněhu, obsahuje půda velmi mnoho vláhy. Tuto vláhu je nutno udržet. Proto půdu hned, jakmile její povrch poněkud oschne, kypříme do hloubky 10 – Číst více...

Zaštipování letorostů

Očkovanci některých odrůd často předčasně (již v prvním roce) tvoří postranní výhony. Tím se oslabuje vzrůst hlavního výhonu a rostlina nabývá keřovitého tvaru. Abychom dosáhli normálního vývinu očkovanců, Číst více...

Vysazování očkovanců

Ujatá očka na podnožích brzy vyraší a vyrostou z nich výhony. Stromky potom nazýváme očkovanci. Až dosáhnou výhony výšky 8 – 10 cm, přivážeme je lýkem k čípku. Číst více...