Pěstování nových odrůd

Metoda „prostředníka“

Aby získal hybridy, křížil kulturní odrůdy broskvoní s planou mandloní odolnou proti mrazu. Avšak toto křížení se nedařilo, protože rostliny pocházely ze vzdálených druhů. Mičurin tedy křížil semenáče Číst více...

Metoda směsi pylu

Podstata mičurinské metody směsi pylu spočívá v tom, že se kastrované květy mateřské rostliny opylují nikoliv plynem jedné odrůdy, ale směsí pylu z několika odrůd, nebo dokonce z Číst více...

Vzdálená hybridizace

Vzdáleným křížením (hybridizací) rozumíme křížení rostlin, které jsou si vzdáleny zeměpisným stanovištěm a také rodovým stupněm, to je patřících k různým botanickým druhům a rodům. Hybridizace je mezidruhová Číst více...

Výběr

Aktivním a záměrným zásahem do života rostlin a zvířat vytváří člověk svou praktickou činností nové, produktivnější odrůdy a tvar rostliny i zvířat. Dosahuje toho v mnohem kratší době Číst více...

Výchova hybridních semenáčů

Správný výběr rodičů ke křížení zdaleka ještě nerozhoduje o úspěšném získání nových, vysoce jakostních odrůd. rostliny se nezískají ze semen v ustálené podobě. Počínajíc od embryonálního, to je Číst více...

Technika umělého křížení

Především se k tomu na mateřské rostlině vybírají květy. Ty musejí být dobře vyvinuté, nepoškozené nemocemi i škůdci a vyrostlé na dobře osluněné straně rostliny. Vybrané květy se Číst více...