Příprava, uložení a zasílání roubů

1. Příprava a ukládání roubů

Rouby k zimnímu a jarnímu štěpování lze připravovat po celé období klidu rostlin: od podzimu, od okamžiku opadu listů, do jara, než se začnou pupeny nalévat. V praxi se rouby obvykle připravují na podzim, po skončení podzimních prací ve školce, avšak před příchodem silných mrazů. Za mrazů pod – 5°C se nedoporučuje rouby řezat, poněvadž je dřevo křehké a při řezu se láme. Mimo to trpí silnějšími mrazy i plocha řezu.
Nařezané rouby svazujeme po 50 – 100 kusech do svazků a převazujeme je na koncích ve svou místech. Každý svazek označíme štítkem, na jehož jedné straně je uveden název odrůdy, doba řezu a počet roubů, na druhé straně název sadu, v němž jsme rouby připravovali. Do svazků svázané roub založíme do písku ve sklepě , při teplotě nejvýše +3°C. přitom postavíme svazky v řadách tak, aby jejich spodní konce pevně přilehly k písku. Jednotlivé řady oddělíme od sebe 15 – 20 centimetrovou vrstvou vlhkého, nikoliv však mokrého písku. Štítky ponecháme na povrchu odkryté, abychom mohli kdykoli nalézt žádanou odrůdu, aniž bychom museli vytahovat svazky.
V předjaří, jakmile začne teplota ve sklepě stoupat, vyneseme rouby a založíme je venku ve sněhu, abychom zabránili předčasnému vyrašení pupenců. Pro založení roubů zvolíme stinné místo, kde dlouho netaje sníh. Ve sněhu založené rouby přikryjeme (zastíníme) slámou a 2 až 3 dny před zahájením štěpování přeneseme rouby zpět do sklepa.
Rouby višní a rybízu začnou v předjaří rašit při teplotě blízké 0°C. Proto je nesmíme ukládat ve sklepě, nýbrž v ledničce nebo pod sněhem, na volném prostranství. V ledničce rozložíme svazky roubů do vrstev a prosypeme je sněhem. Při druhém způsobu ukládání vyhloubíme na podzim na vyvýšeném místě mělký příkůpek, kam založíme svazky, a zasypeme je 12 – 15 cm silnou vrstvou půdy. Takto uchováme do jara rouby rybízu a višní.

2. Balení a zasílání roubů

Letní rouby (k očkování) přepravujeme v menších balících nebo bedničkách. Do každého balíku dáváme 200 – 300 roubů, předběžně svázaných ve svazky po 25 – 50 kusech. Svazky v balíku obložíme vlhkým mechem a cepem vymlácenou slámou. Balíky zašijeme do rohoží nebo do pytloviny.
Na velké vzdálenosti je lépe nezasílat rouby v balících, nýbrž v bedničkách, širokých 20 – 40 cm a 20 – 25 cm vysokých. Ve stěnách bedničky provrtáme otvory v průměru 0,5 – 1 cm, aby měl přístup vzduch. Uvnitř bedniček nejprve rozprostřeme balící papír a na něj 3 – 5 cm silnou vrstvu vlhkého mechu. Aby se rouby nedotýkaly vlhkého mechu, zabalíme každý svazek do namaštěného nebo balícího papíru. Rouby, svázané ve svazky, ukládáme do bedniček ve vrstvách a prokládáme je vlhkým mechem nebo (lépe) vlhkými pilinami. Abychom rouby uchránili před plísní, prosypeme piliny prachem z dřevěného uhlí. Na horní vrstvu roubů dáme silnější vrstvu mechu nebo pilin. Potom rouby v bedničce zakryjeme papírem a přibijeme víčko.
Při dopravě zimních roubů v bedničkách (na zimní a jarní štěpování) použijeme mechu a polin jen na vyložení postranních stěn bedničky. Abychom zabránili zaschnutí roubů za dopravy ne velkou vzdálenost, ponoříme jejich horní i spodní řezné plochy, nebo ještě lépe celé rouby, do rozpuštěného parafínu. Zimní rouby zasíláme v březnu nebo v dubnu, před oteplením. Zaschly-li rouby cestou, obnovíme jejich řezné plochy ostrým nožem, a potom je postavíme spodním koncem do vody nebo konce obalíme vlhkým mechem, aby ožily. Ve vodě ponecháme rouby 2 – 3 dny, přičemž vodu denně měníme. Po tomto opatření dostávají rouby normální vzhled a jsou způsobilé ke štěpování. Rouby s načervenalým kambiem a vnitřní části kůry se ke štěpování nehodí.
Na velké vzdálenosti je nutno dopravit rouby velmi rychle, nejlépe letadlem.

One Comment

Napsat komentář k Jedličková Gabriela Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *