Příprava, uložení a zasílání roubů

1. Příprava a ukládání roubů

Rouby k zimnímu a jarnímu štěpování lze připravovat po celé období klidu rostlin: od podzimu, od okamžiku opadu listů, do jara, než se začnou pupeny nalévat. V praxi se rouby obvykle připravují na podzim, po skončení podzimních prací ve školce, avšak před příchodem silných mrazů. Za mrazů pod – 5°C se nedoporučuje rouby řezat, poněvadž je dřevo křehké a při řezu se láme. Mimo to trpí silnějšími mrazy i plocha řezu.
Nařezané rouby svazujeme po 50 – 100 kusech do svazků a převazujeme je na koncích ve svou místech. Každý svazek označíme štítkem, na jehož jedné straně je uveden název odrůdy, doba řezu a počet roubů, na druhé straně název sadu, v němž jsme rouby připravovali. Do svazků svázané roub založíme do písku ve sklepě , při teplotě nejvýše +3°C. přitom postavíme svazky v řadách tak, aby jejich spodní konce pevně přilehly k písku. Jednotlivé řady oddělíme od sebe 15 – 20 centimetrovou vrstvou vlhkého, nikoliv však mokrého písku. Štítky ponecháme na povrchu odkryté, abychom mohli kdykoli nalézt žádanou odrůdu, aniž bychom museli vytahovat svazky.
V předjaří, jakmile začne teplota ve sklepě stoupat, vyneseme rouby a založíme je venku ve sněhu, abychom zabránili předčasnému vyrašení pupenců. Pro založení roubů zvolíme stinné místo, kde dlouho netaje sníh. Ve sněhu založené rouby přikryjeme (zastíníme) slámou a 2 až 3 dny před zahájením štěpování přeneseme rouby zpět do sklepa.
Rouby višní a rybízu začnou v předjaří rašit při teplotě blízké 0°C. Proto je nesmíme ukládat ve sklepě, nýbrž v ledničce nebo pod sněhem, na volném prostranství. V ledničce rozložíme svazky roubů do vrstev a prosypeme je sněhem. Při druhém způsobu ukládání vyhloubíme na podzim na vyvýšeném místě mělký příkůpek, kam založíme svazky, a zasypeme je 12 – 15 cm silnou vrstvou půdy. Takto uchováme do jara rouby rybízu a višní.

2. Balení a zasílání roubů

Letní rouby (k očkování) přepravujeme v menších balících nebo bedničkách. Do každého balíku dáváme 200 – 300 roubů, předběžně svázaných ve svazky po 25 – 50 kusech. Svazky v balíku obložíme vlhkým mechem a cepem vymlácenou slámou. Balíky zašijeme do rohoží nebo do pytloviny.
Na velké vzdálenosti je lépe nezasílat rouby v balících, nýbrž v bedničkách, širokých 20 – 40 cm a 20 – 25 cm vysokých. Ve stěnách bedničky provrtáme otvory v průměru 0,5 – 1 cm, aby měl přístup vzduch. Uvnitř bedniček nejprve rozprostřeme balící papír a na něj 3 – 5 cm silnou vrstvu vlhkého mechu. Aby se rouby nedotýkaly vlhkého mechu, zabalíme každý svazek do namaštěného nebo balícího papíru. Rouby, svázané ve svazky, ukládáme do bedniček ve vrstvách a prokládáme je vlhkým mechem nebo (lépe) vlhkými pilinami. Abychom rouby uchránili před plísní, prosypeme piliny prachem z dřevěného uhlí. Na horní vrstvu roubů dáme silnější vrstvu mechu nebo pilin. Potom rouby v bedničce zakryjeme papírem a přibijeme víčko.
Při dopravě zimních roubů v bedničkách (na zimní a jarní štěpování) použijeme mechu a polin jen na vyložení postranních stěn bedničky. Abychom zabránili zaschnutí roubů za dopravy ne velkou vzdálenost, ponoříme jejich horní i spodní řezné plochy, nebo ještě lépe celé rouby, do rozpuštěného parafínu. Zimní rouby zasíláme v březnu nebo v dubnu, před oteplením. Zaschly-li rouby cestou, obnovíme jejich řezné plochy ostrým nožem, a potom je postavíme spodním koncem do vody nebo konce obalíme vlhkým mechem, aby ožily. Ve vodě ponecháme rouby 2 – 3 dny, přičemž vodu denně měníme. Po tomto opatření dostávají rouby normální vzhled a jsou způsobilé ke štěpování. Rouby s načervenalým kambiem a vnitřní části kůry se ke štěpování nehodí.
Na velké vzdálenosti je nutno dopravit rouby velmi rychle, nejlépe letadlem.

One Comment

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *