Zkrácení doby potřebné pro pěstování štěpovanců

Obvyklá technika vypěstování štěpovanců vyžaduje nejméně 4 let u jádrovin a 3 let u peckovin, počítáno od okamžiku výsevu semen. Při zachování dokonalé agrotechniky lze však zkrátit dobu vypěstování štěpovanců ve školce o celý rok tím, že uspíšíme vypěstování podnoží. Podnože pěstujeme na počátku roku v semeništi, pak je školkujeme ke štěpování na první tabuli školky. Pokusy vzorných hospodářství a výzkumných ústavů bylo zjištěno, že na jihu, ale i v oblastech středního černozemního pásma, kde je dosti tepla a dlouhé vegetační údobí, je zcela dobře možné štěpovat podnože v prvním roce, to je v roce, kdy byla semena vyseta. Tento způsob zrychleného vypěstování sazenic se zvláště hodí pro peckoviny (višně, slivoně, meruňky), jejichž podnože se vyznačují h´bujným vzrůstem a přesahují již ve druhém roce standard, takže se hodí k očkování.
Semenče bujně rostoucích podnoží jádrovin (jabloní, hrušní) hodí se z velké části k očkování také již v roce výsevu semen. Podle záznamů o pokusech pořízených Altajskou výzkumnou ovocnářskou stanicí v roce 1947 bylo například z 11 000 semenáčů Purpurové renety v prvním roce naočkováno asi 70%.
Technika urychleného vypěstování semenáčů (podnoží), dovolující očkovat je v roce výsevu semen, se liší od techniky obyčejného pěstování těmito zvláštnostmi: Semena vyséváme poněkud řidčeji a vzešlé semenáče hned po vyklíčení z půdy vyjednotíme, a to semenáče jabloní a hrušní na 10 – 12 cm a semenáče peckovin na 15 – 20 cm od sebe. Aby vyspěly semenáče co nejdříve k očkování, ošetřujeme je na jaře a v létě co nejpečlivěji: kypříme soustavně půdu a odstraňujeme plevel, zaléváme a dvakrát až třikrát pohnojíme ústrojnými nebo minerálními hnojivy.
Semenáče urychleně vypěstované očkujeme o 2 týdny později než normální (dvouleté) podnože, abychom jim dalo možnost lepšího vyspění a růstu. Očka těchto podnoží se ujímají podle údajů Altajské výzkumné ovocnářské stanice až z 95,2%. Při hromadném očkování necháme urychleně vypěstované semenáče na místě k tvarování. Avšak při výběrovém očkování naočkované semenáče dobýváme na podzim tak jako nenaštěpované semenáče a ukládáme je do jara pod přístřeškem, zahrnuté půdou. Brzy na jaře je seřízneme na čípek a vyškolkujeme na pozemek určeny pro tvarování.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *