Přepichování

Semenáče některých druhů a odrůd ovocných rostlin (lesní jabloň a hrušeň) netvoří dostatek kořenového vlášení, nýbrž tvoří kůlový kořen. Aby se zlepšilo kořání těchto druhů a odrůd. používáme přepichování. Při přepichování zakracujeme kořínky a přesazujeme semenáče v době, kdy jsou ještě bylinné. Po zakrácení tvoří kůlový kořen hromadně postranní rozvětvení. Přepichováním získáme dobře vyrovnané podnože s vyvinutým kořenovým vlášením.

1. Přepichování za zelena

Úspěch přepichování, závisí na dobře jeho provedení, na zásobení přesazených mladých rostlin vláhou a na dalším ošetření.
Semenáčky přepichujeme zpravidla v době, kdy mají jen děložní lístky („klepítka“). Semenáče, které už mají dva normální lístečky, snášejí již těžko přepichování. Utvoří-li semenáče již větší počet lístků, dává jejich přesazení špatné výsledky. Proto se nesmíme s přepichováním semenáčků nikdy opozdit. Je to zvláště důležité v suchých a částečně suchých oblastech.
Pozemek určený k přepichování semenáčků je nutno připravit předem, již na podzim. Na podzim půdu dobře pohnojíme a zoráme na hrubou brázdu. Na jaře ji převláčíme a znovu přeořeme. Semenáče většinou přepichujeme na záhonky 25 m dlouhé a 1 až 1,2 m široké. Mezi záhony ponecháme cestičky široké 40 – 50 cm. Před rozsazováním záhony vydatně zaléváme, naznačíme budoucí řádky a často hned vyznačíme již místa semenáčků v řádku. Řádky volíme obvykle napříč záhonu. Vzdálenosti mezi řádky jsou 20 cm a mezi semenáčky v řádcích 8 – 10 cm. záhony rozdělíme zvláštním řádkovačem, složeným ze 4 podélných a 4 příčných latí s hřeby.
Po přípravě stanoviště k přepichování počneme odebírat semenáčky z výsevných záhonů. Abychom semenáčky nepoškodili, zavlažíme vydatně záhony před dobýváním. Semenáčky dobýváme malou, dobře přiostřenou dřevěnou lopatkou. Nejprve je velmi opatrně odebereme podél řádku (z jedné strany), načež je z půdy vyjmeme rukou. Vyňaté semenáče ukládáme hned do mísy s vodou nebo s rozředěnou hlinitou kaší. Chorobné a zdeformované semenáčky při dobývání vyřadíme. Zdravým, k přesazení způsobilým semenáčkům zkrátíme ostrým nožem kořeny asi o 1/3 až ½ jejich délky.
Semenáčky přepichujeme časně ráno nebo odpoledne, když již ubývá teploty. V době sucha zaléváme záhony asi hodinu před přepichováním.
Nejdůležitější podmínkou pro úspěšné přepichování je správné semenáčky sázet. Semenáčky sázíme „kolíkem“. Sázecí kolík je z tvrdého dřeva (dubové, javorové, březové), 20 cm dlouhý a 1,5 cm silný, na spodním konci je zašpičatěn, na horním zaoblen a uhlazen.
Technika vysazování semenáčů:
Při přepichování uchopíme semenáček opatrně za jeden děložní lístek dvěma prsty levé ruky (palcem a ukazováčkem) a pravou rukou vtlačíme kolík svisle do země v místě, naznačeném znamenákem, a to do hloubky poněkud větší, než je délka kořínků semenáče. Potom vsuneme semenáček do vyhloubené jamky až po děložní lístky, přidržíme jej levou rukou a pravou vtlačíme kolík opět do země, avšak již šikmo a poněkud hlouběji., trochu stranou od první vyhloubené jamky. Poté jej vzpřímíme do směru semenáčku vloženého do jamky a kořeny semenáčku přitiskneme půdou. Nerovnosti, které na záhony povstaly po přitlačení kořínků semenáčku, srovnáme tím, že přejedeme kolíkem dvakrát po povrchu půdy.
Zvláštní pozornost je nutno věnovat při přesazování tomu,aby nebyl kořínek semenáče v jamce ohnut a aby byl ze všech stran dobře přitisknut půdou. Je také nutno dbát, aby srdéčko (vegetační vrcholek) semenáčku nebylo půdou zasypáno. Po přepíchání důkladně semenáčky zavlažíme a zastíníme před slunečním žárem drobnou slámou. Dále je ošetřujeme soustavným zaléváním, ochranou před poškozením škůdci a nemocemi a kypřením půdy.
Po přesazení zaléváme zpočátku semenáče denně. Podle toho, jak se ujímají, postupně přestáváme zalévat. Hojným zaléváním v prvních dnech po výsadbě bývají děložní lístky zahrnuty splavenou půdou. Abychom tomu zabránili, musíme rostliny denně pečlivě prohlížet a opatrně špičkou kolíku vyprostit půdou zaplavené děložní lístky. Po přepichování zakryjeme semenáčky, jak jsme se již zmínili, , na ochranu proti slunečnímu žáru slámovou řezankou, kterou odstraníme, jakmile se zdárně ujmou.
Půdu kypříme a proti škůdcům a nemocemi bojujeme po přepichování stejně jako v semeništi.

2. Přepichování „klíčenců“

Tato metoda se liší od obvykle ho přepichování „za zelena“ v tom, že se děje v době, kdy právě začínají semenáčky prorážet půdní povrch, tedy ve stadiu, kdy se jejich děložní lístky ještě nerozevřely. K přepichování klíčenců se vysévají semena do truhlíčků nebo do chladného pařeniště, do vlhkého písku, promíchaného s drobným humusem. Truhlíky uložíme do pařeniště nebo do skleníku, kde se udržuje teplota 12 – 15°C. Byla-li vysetá semena dobře stratifikována, vyklíčí za 7 až 8 dní klíčenci a prorazí povrch půdy. V tuto dobu je vyjmeme z truhlíků, zkrátíme jim kořínky a vysadíme je na záhony určené k přesazování.
Není-li pozemek určený n přepichování ještě připraven, nebo je-li studené počasí, a semenáčky začínají narůstat, umístíme truhlíky ve sklepě, dáme je na led nebo na sníh a necháme je tak až do výsadby. Technika přepichování klíčence je stejná jako při přepichování za zelena. Po přepichování klíčence pokrýváme záhony humusem ve vrstvě 1 – 1,5 cm. zakrytí řádků humusem chrání semenáčky před jarními mrazy, otepluje půdu a zabraňuje vytvoření škraloupu.
Přepichování klíčence proti přepichování za zelena je velmi výhodné. Především se při něm hospodárněji využije semen a prosty z nich vzešlé jsou vyrovnané a stejnoměrné. Za druhé není třeba přepíchané klíčence tolik zalévat, dobře se ujímají a za teplého počasí rychle rostou.
Kromě toho je možno přepichováním klíčence prodloužit údobí růstu podnoží o 2 až o 3 týdny. V době, kdy se semenáčky přepíchané za zelena začínají teprve zotavovat, dosahují již semenáčky přepíchané jako klíčenci výšky 20 cm. proto má toto přepichování velký hospodářský význam v severovýchodních a středních oblastech.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *