Obdělávání půdy před výsevem

Hlavní zpracování půdy v semeništi provedeme zpravidla na podzim. Záleží na hluboké orbě do hrubé brázdy. Na jaře, jakmile půda na povrchu jen poněkud oschne, vláčíme dvakrát až třikrát pole na podzim zorané, abychom zabránili nehospodárnému vypařování půdní vláhy. Těžké a silně sléhavé půdy zpracováváme před výsevem hlubokým kypřením talířovými branami nebo přeoráním do hloubky 15 – 18 cm a následujícím převláčením. Na pozemcích s lehkou půdou drobtovité struktury neděláme jarní přeorávku, abychom půdu nevysušili, místo toho ji jen hluboko projíždíme nářadím, které půdu jen kypří, ale neobrací. Všechny brázdy a hřebeny, tvořící se při orbě, také výmoly a jiné nerovnosti pečlivě urovnáme. Krátce před výsevem uvalíme povrch pozemku lehkým dřevěným válcem.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *