Doba výsevu semen

Podle půdních a klimatických zvláštností stanoviště vyséváme semena ovocných kultur na jaře nebo na podzim. Ve středních a severních pásmech je nejúspěšnější jarní výsev semen, při němž vzcházejí semena stejnoměrně a najednou. Avšak to je možné jen tehdy, vyséváme-li brzy a v krátké době, ve 2 až 3 dnech, ihned jakmile je půda způsobilá k obdělávání. Při opožděném výsevu půda silně vysychá a semena vysetá do suché půdy nevyklíčí. Jarní výsev je lepší než podzimní proto, že se vysévají semena, která jsou k výsevu již připravena, to je prošla údobím dozrávání, a jejichž klíčivost byla přezkoušena. Mimo to bývá při jarním výsevu méně semen zničeno různými nepříznivými podmínkami.
Na jihu SSSR a v některých oblastech středního pásma, na půdách dobře zpracovaných, lehkých, s drobtovitou strukturou, které se neslévají a netvoří škraloup, je možno vysévat semena jádrovin (jabloní, hrušní) i na podzim. Za těchto podmínek je vyséváme do vlhké půdy, nejpozději 25 až 30 dní před začátkem mrazů. Na podzim můžeme vysévat i semena peckovin, avšak jen tehdy, byla-li hned po vyluštění z plodů stratifikována. Při podzimním výsevu je rozhodně nutno zasypat řádky humusem. Ani podzimní výsev nelze odkládat, jinak neprojdou semena nutným obdobím dozrávání a jejich klíčivost je nižší. V oblastech s nedostatečnou sněhovou pokrývkou a též v těžkých hlinitých půdách nelze doporučit podzimní výsev ovocných semen. Těžké půdy se silně sléhají, zanášejí jílovitými součástkami a vytvářejí k jaru pevný škraloup, kterým mladé, křehké klíčky těžko prostupují na povrch.
Předností podzimního výsevu jádrovin je to, že spadá do údobí méně pilných prací, kdy je půda vlhčí a kdy ovšem nehrozí sucho. Semena vysetá na podzim klíčí kromě toho mnohem dříve než semena vysetá na jaře.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *