Působení jedů na rostliny

Při chemickém boji proti škůdcům a ochuravění ovocných stromů a keřů způsobených houbami, je hlavním úkolem zničit hmyz i choroboplodné zárodky, aniž to způsobí rostlině třeba jen nepatrnou škodu. Tento úkol je velmi odpovědný. Látky působící na škůdce jsou totiž velmi často jedy i pro rostliny. Nesprávným použitím těchto látek se popálí listy, kmeny a větve.
Proto je nutno používat především takových jedů, které jsou pro rostliny nejméně nebezpečné. Nejvhodnější jsou jedy, které se rozpouštějí ve vodě nesnadno, avšak v žaludeční a střevní šťávě hmyzu dobře. Bylo zjištěno, že spálení rostlin nastává nejčastěji pro přeměně jedu v roztok, k čemuž do značné míry napomáhá vlhký povrch rostliny. Proto je nebezpečnější – pokud jde o popálení rostliny – používat jedu za rosy nebo vlhkého počasí než za suchého počasí.
Rostliny, jejichž listy jsou poškozeny větrem, kroupami nebo hmyzem, zvláště hmyzem savým, jsou při použití jedů značně vystaveny popáleninám. Při poškození listů narušuje hmyz jejich povrch. Na takto poškozených místech nastává velmi často výron rostlinné šťávy, která rozpouští jed. přitom vzrůstá za teplého počasí nebezpečí, že se rostliny popálí.
Voskový povlak na listech, chloupkatost listů a jejich tuhost hodně snižují možnost popálení rostlin. Tenká a jemná pokožka listů a plodů naopak nebezpečí popálení zvyšují.
Nebezpečí popálenin na rostlinách při použití jedů je možno zabránit. K tomu je nutné, jak jsme se již zmínili, používat jedů špatně rozpustných ve vodě. K takovým jedům vždy přidáme dvojnásobné až trojnásobné (ve srovnání s jedem) množství čerstvě hašeného vápna.
Při správném použití otravných látek se rostliny nikdy nepopálí. Proto je nutno pečlivě prostudovat návody pro chemickou ochranu rostlin dříve, než jedů použijeme. Tato opatření vykonáme jen za vedení zkušených odborníků. Než přikročíme k hromadnému použití otravných látek v sadech a plantážích drobného ovoce, doporučuje se vyzkoušet napřed účinek připravených jedovatých směsí nebo roztoků na malé nebo jen na jednotlivých rostlinách.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *