Pravidla pro uchování jedů a zacházení s nimi

Jedovaté chemikálie používané při chemické metodě jsou pro člověka, hospodářská zvířata i ptactvo velmi nebezpečné. Proto je nutno zachovávat při práci s jedy všechny bezpečnostní pravidla.
Jedy je nutno uchovávat ve zvláštních, uzavřených místnostech, vzdálených od obytných a hospodářských budov.
Do místností, v nichž máme jedy, nesmíme přinášet žádné potraviny ani píci. Klíče od této místnosti mají být jen v rukou odpovědné osoby. Jedy je nutno uložit do pevného obalu; doprava jedů v sáčcích je nepřípustná.
K místu, kde připravujeme jedovaté roztoky a přípravky a kde jich používáme, nesmíme pouštět hospodářská zvířata ani drůbež. Není přípustno nechávat jedovaté prášky a roztoky v sadě v kádích, konvích a jiných otevřených nádobách ani na krátkou dobu.
Všechny osoby, které jedovaté prášky a roztoky připravují a slévají, přesypávají, které jimi poprašují a postřikují, musejí mít v době, kdy s nimi pracují, ochranný oblek, brýle, rukavice a masky proti prachu nebo plynu, speciálně předepsaných typů pro jednotlivé druhy jedů.
Při práci s jedy ve volné přírodě, a vane-li sebemenší vítr, je nutno pracovat vždy tak, aby vítr odnášel jedovaté plyny anebo jedovatý prášek směrem od pracujících.
Za pracovní přestávky a po skončení práce, zvláště než načneme jíst, pít nebo kouřit, musíme ruce a obličej pečlivě umýt mýdlem a vypláchnout ústa. Po skončené práci s jedy se musíme vykoupat.
Pro stravování a úschovu potravin určit zvláštní místo, kam je zakázáno vstupovat v pracovním nebo v ochranném oděvu. Nádoby, v nichž jsme připravovali jedy, musíme po skončení práce pečlivě vyčistit. Těchto nádob nemůžeme použít pro jiné hospodářské potřeby, zvláště ne pro přípravu pokrmů nebo krmiva.
Zbytky jedů, uložené dočasně ve skladech, a také nástrahy ponechané škůdci musíme sesbírat a zničit.
Přesná doba posledního postřiku nebo poprášení rostlin jedy před sklizní se stanoví podle druhu rostlin, počasí, podle druhu chemikálie a způsobu práce.
Jak ve skladištích, v nichž jsou jedy uloženy, tak i na pracovištích s jedy musí být lékárničky se soupravou léků pro poskytnutí první pomoci.
Všechny osoby, které s jedy pracují, musí být předem seznámeny s jedovatými vlastnostmi používaných chemikálií.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *