Sušení a třídění semen

Semena zbavená dužniny a drtků se musí, jak již bylo zmíněno, ihned sušit. Proto rozprostřeme semena jádrovin v tenké vrstvě (0,5 cm) na speciální síta nebo plachty, na otevřeném místě nebo pod přístřeškem, kde dobře proudí vzduch. Aby pokračovalo sušení rychle a stejnoměrně, převrstvíme semena třikrát až čtyřikrát za den rukama nebo hráběmi. Doba sušení semen závisí na počasí. Při pěkném a slunečném počasí trvá oschnutí každé partie semen jádrovin 3 až 4 dny. Semena peckovin sušíme jen ve stínu pod přístřeškem. Při sušení na slunci puká sklerenchymatický obal (skořápka) pecky, což způsobuje při sratifikaci zahnívání semena a ztrátu klíčivosti.
Sušení na slunci nebo na vzduchu je nejjednodušší a nejlevnější způsob úpravy semen. Avšak při hromadném získávání jabloňových a hrušňových semen ve velkovýrobě, obvykle v září a říjnu, bývá málo slunečného tepla, a proto nelze tohoto způsobu vždy použít. Pak se semena suší umělým teplem ve speciálních sušárnách.
Podstatou činnosti v sušárně je dodržovat přesně určitou teplotu, zajišťující nejrychlejší vysušení semen, jakož i plné zachování jejich klíčivosti. Při příliš nízkých teplotách probíhá sušení pomalu, semena se snadno zapaří a plesnivějí. Vysoké teploty při sušené způsobují zánik klíčků. Pokusy bylo zjištěno, že při sušení semen jádrovin nesmí překročit teplota v sušárně 35°C, u semen peckovin 25°C.
Po skončeném sušení zbavíme semena nejprve – na obyčejných čistících obilných polích – všech vedlejších příměsí („nečistot“). Zvláštní pozornost je přitom nutno věnovat odloučení semen od zbytků drobných drtků – výtlačků, které jsou zdrojem rozkladu při uložení – a přípravě semen k výsevu. Po vyčištění pečlivě semena třídíme podle jakosti, přesetím přes speciální síta.
K výsevu jsou vhodná jen dobře vyvinutá a těžká semena. Scvrklá a nevyvinutá semena mají nízkou klíčivost, vyklíčí z nich různorodá směs semenáčů, které se dále špatně vyvíjejí.

Kromě dobré klíčivosti mají vyhovovat dobrá semena ještě těmto požadavkům:

1. musí být zdravá, prostá zatuchlého zápachu, těžká, pevná, s lesklým nažloutlým osemením u jabloní a poněkud tmavším u hrušní;

2. nesmějí být znečištěna suchými zbytky výtlačků (výlisků), scvrklými semeny, zeminou a jinými příměsemi více než 3 – 4% u jabloňových jader, u jader hrušňových 4 – 6%, u pecek 2%.

3. vlhkost semen nesmí převyšovat 15 – 16%.
Semena roztříděná podle jakosti se nasypou do sáčků nebo truhlíků, které pojmou 15 – 30 kg semen jádrovin nebo 40 – 50 kg pecek, a uloží se do počátku stratifikace v suché budově (kůlně) ve vzdušné místnosti. Uložená semena je nutno chránit před myšmi, a proto zavěsíme sáčky se semeny na drát ke stropu.

Semena peckovin se rozesílají ze sběrné stanice buď za sucha (do října), nebo ve směsi s vlhkým pískem nebo rašelinou. V druhém případě se semena stratifikují ve sběrné stanici.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *