Stanovení klíčivosti semen

Výsevná hodnota semen, to je jejich klíčivost, musí být stanoven zavčas, před výsevem. Klíčivost semen lze stanovit nejlépe naklíčením, avšak to je možné teprve po údobí stratifikace. Na jakost semen je možné usuzovat i podle jejich vnějšího vzhledu. Životaschopná, zdravá semena se vyznačují lesklým zabarvením slupky, pevnými, pružnými, lesknoucími se dělohami, které jsou často bílé, se zdravým klíčením. Zdravá semena po mírném úderu tvrdým předmětem se zplošťují a zanechávají po sobě olejovitý, vlhký nálep; semena, která ztratila klíčivost, se pod úderem rozdrobí na malé kousky nebo moučnatý prášek. O ztrátě klíčivosti semen svědčí i takové znaky, jako je svraštělost, trhliny v osemení, zatuchlost, hořká chuť, zežloutnutí a sklovitost děloh (při získávání semen ovoce zpracovaného za tepla).
Rychle a přesně můžeme stanovit klíčivost semen před stratifikací kolorimetrickou metodou. Její podstata je tato: Semena ovocných plodů mají 2 obaly: vrchní, pevný, tak zvaný osemení, a pod ním tenkou blanku. Oba obaly nepropouštějí barvivo, nebo je propouštějí velmi pomalu. Stáhnout obal ze suchého jabloňového nebo hrušňového jádra je dost obtížné, poněvadž se přitom obvykle udrolí prvotní kořínek. K usnadnění této operace namáčíme zkoušená semena v potřebném množství (3 zkoušky po 100 kusech) do vody na dobu 24 hodin. Stratifikovaná semena není třeba máčet. Máčením ve vodě semena nabobtnají, načež z nich lze jehlou snadno svléknout obal. Přitom je nutno počínat si obezřetně, abychom neoddělili děložní poloviny od sebe a nepoškodili klíček. Napřed, za sucha, zbavíme semena peckovin pecky opatrným a lehkým úderem kladívka, abychom nepoškodili dělohy, potom je máčíme ve vodě, abychom mohli stáhnout vnitřní blanku.
Semena oproštěná od obalů dáme do obyčejných porcelánových misek, zalijeme roztokem indigokarmínu a ponecháme v něm po 3 hodiny. Po uplynutí této doby slejeme indigo-karmín a semena promyjeme vodou.
Indigokarmín rozpustíme v destilované vodě v poměru 1 část indigokarmínu na 500 i 100 částí vody, podle jakosti barviva. Ingigokarmínu, který je v destilované vodě úplně rozpustný, použijeme v koncentraci 1:500 a neúplně rozpustného, který silněji účinkuje, v koncentraci 1:1000.
Poškozená semena a jejich odumřelé části se zbavují indigokarmínem modře, naproti tomu zdravá semena zůstávají nezbarvená. Zbarvená semena lze zase rozdělit do tří skupin: jedna z nich je zcela zbarvená, u druhých jsou jenom částečně zbarveny dělohy, u třetích je částečně zbarven klíček. Semena první skupiny je nutno považovat za odumřelá. Semena druhé a třetí skupiny sice vyklíčí, avšak klíčky se při vývoji nejdříve silně opožďují ve vzrůstu, a potom zahynou. Semena žádné z těchto tří skupin nejsou tedy k výsevu vhodná.
Kolorimetrická metoda umožňuje zjistit klíčivost ovocných semen ve 2 dnech, bez předchozí stratifikace. Jednoduchost této metody dává možnost použít jí v podmínkách každého sovchozu a kolchozu.

Nejnižší hranice životnosti (klíčivosti) semen dobré jakosti před startifiakcí má být (v %):

U I. jakostní třídy

Lesní pláně jabloňové – 90
Ušlechtilé odrůdy jabloní – 90
Jabloň čínská (Číňanka) – 90
Jabloň sibiřská – 90
Lesní pláně hrušňové – 90
Ussurijská hrušeň – 90
Kyselá višeň – 90
Ljubská višeň – 85
Vladimirská višeň – 85
Domácí švestka – 85
Mahalebka – 90
Myrobalán – 90
Meruňka – 90
Trnka – 90

U II. jakostní třídy

Lesní pláně jabloňové – 80
Ušlechtilé odrůdy jabloní – 80
Jabloň čínská (Číňanka) – 80
Jabloň sibiřská – 75
Lesní pláně hrušňové – 75
Ussurijská hrušeň – 75
Kyselá višeň – 80
Ljubská višeň – 70
Vladimirská višeň – 70
Domácí švestka – 70
Mahalebka – 80

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *