Rozdělení pozemku na založení sadu

Po přidělení pozemku na založení sadu sestavíme plán rozmístění výsadby a staveb v sadu, načež přistoupíme k rozměření pozemku v terénu. Při zakládání velkého sadu rozdělíme nejprve pozemek na jednotlivé tabule (oddíly) velikost těchto tabulí závisí na rozloze sadu a na podmínkách stanoviště. Pro velké sady a na rovinách zvolíme tabule 8 – 10 ha, pro menší sady a v otevřenějších polohách nebo na svazích vytvoříme tabule v rozloze 4 – 6 ha i menší.
Účelné jsou tabule protáhlé, ve tvaru pravoúhelníku. Ve velkých sadech zřizujeme mezi tabulemi cesty v šířce 6 – 8 m. V rozích každé tabule zarážíme sloupky s číslem tabule. Pozemek rozdělíme přesnými zeměměřičskými přístroji nebo i jednoduchými pomůckami: úhelníkem, kovovými měřícími pásmy, šňůrami atd. Po rozvržení pozemku na tabule rozměříme jednotlivé tabule k vysázení stromů.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *