Technika rozměření sadu

Při čtvercovém a obdélníkovém rozměřování pozemku pro výsadbu ovocných stromů používáme obvykle drátěné šňůry nebo měřícího pásma a vytyčování pomocí vysírování (zaměřování).
Ocelová šňůra má zpravidla délku 110 m. značky na ní odpovídají příslušným vzdálenostem stromů. Je například nutno rozměřit pro výsadbu jednotlivou tabuli sadu. Šňůrou označíme dvě proti sobě ležící strany tabule a zarazíme kolíky podle značek na šňůře.
Dvě druhé proti sobě položené strany tabule rozměříme rovněž šňůrou. Pak natáhneme šňůru mezi body A a C a zarazíme kolíky u každé značky na šňůře. Poté přeneseme šňůru na další řadu a natáhneme mezi body A1 a C1. tak pokračujeme až dokonce. Potom přeneseme šňůru na čáru C E a týmž způsobem rozměříme druhý pruh.
Při rozměření pozemku zaměřováním postupujeme takto: máme například rozměřit pozemek plochy 20 ha se vzdálenostmi mezi stromy po 8 m. k tomu vytyčíme nejprve všechny 4 strany pozemku – AB, BC, CD, DA, abychom mohli vytyčovat příčky. Výtyčky (trasírky) zapícháme na vzdálenost 8 m jednu od druhé. Potom dva zaměřovači virísují: jeden stojí na čáře řady AD, druhý na čáře BC, pomocník (figurant) je uvnitř pozemku a staví trasírky na místo, kde se čáry křížují, tedy v bodě a. pak zůstane první zaměřovač na místě a druhý přejde k další výtyčce na čáře BC atd. Po skončeném vytyčování jedné řady přistoupíme k vytyčení druhé řady atd.
Vytyčování se používá hlavně při rozměřování menších sadů a ploch s nerovným terénem. Při trojúhelníkovém sponu používáme speciálního trojúhelníkového rámu, jehož všechny tři strany jsou stejně dlouhé. Takový rám vyrobíme z širších latí.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *