Založení rybízovny a angreštovny

Volba stanoviště. Černý rybíz vyžaduje písčitohlinité půdy, dobře zavlažované, nikoliv však mokré. Proto pro něj určíme místa nížinná (úpatí svahů, údolí řek, která nebývají zaplavována vodou). Na suchých místech ve vyšší poloze tvoří krátké přírůstky a malé plody, které hromadně opadávají.

Odrůdy bílého a červeného rybízu vyžadují teplejší, dobře ozařované, mírně vlhké, lehké hlinitopísčité a písčitohlinité půdy.

Angrešt je nejnáročnější druh a je pro něj nutno určit  nejlepší půdy. Nesnáší přílišnou vlhkost, porůstá lišejníky, trpí značně chorobami, vyvolanými různými houbami, a odumírá. Na suchých místech shazuje předčasně listy a tvoří malé plody. Pozemek musí být dobře chráněn.

Hladina podzemní vody nesmí být ani u angreštu, ani u rybízu výše než 1,5 m pod povrchem půdy.

 

Příprava pozemku. Příprava půdy a její zpracování u rybízu a angreštu je stejné jako u jahodníku, pouze hloubka orby musí být větší (nejméně 30 cm). po zpracování půdy je nutno rozdělit pozemek na oddíly, což děláme zcela stejně jako u jahodníku.

 

Doba výsadby. Vysazovat j nutno záhy na jaře před rašením pupenů nebo na podzim, kdy rostliny zakončí vegetaci a shodí listy. Doba výsadby má značný význam pro ujmutí a pro další vývoj keřů.

Rybíz a angrešt se na jaře velmi brzy probouzejí k růstu, ještě dokud je půda mokrá. Proto je jarní vysazování mnohdy nebezpečné, zvláště v oblastech se suchým podnebím, kde je krátké jaro. Tady se vysazuje zpravidla na podzim. V oblastech se silnými mrazy, s dostatečným množstvím srážek a s chladným, dlouho trvajícím jarem je lépe vysazovat záhy na jaře.

Jakost sadby. Pro výsadbu rybízu a angreštu je zapotřebí velmi jakostních standardních sazenic. Keříky mají být zpravidla dvouleté se 3 až 4 zdravými silnými výhony, dlouhými nejméně 35 – 40 cm, které nejsou napadeny nemocemi a škůdci, s dobře vyvinutým kořáním.

Technika výsadby. Před výsadbou seřízneme nadzemní části keře tak, že zkrátíme výhony na délku 12 až 15 cm. řežeme proto, abychom zmenšili vypařovací plochu rostliny a podporovali rozvětvení keře. Přímo před výsadbou musíme kořeny rostlin namáčet do hlinité kaše, aby nezasychaly. Keře vysazujeme podle šňůry nebo za znamenákem. Jamky pro výsadbu rostlin vyhloubíme takové, aby se v nich kořeny volně rozprostřely. Při výsadbě kořeny velmi pečlivě rozprostřeme na všechny strany a musíme dbát, aby se nezkroutily nebo neohnuly vzhůru.

 

Keře rybízu a angreštu musíme vysazovat o 3 až 4 cm hlouběji, než byly vysazeny ve školce. Část osy, zasypaná půdou, vytvoří, dodatečné kořeny, čímž se keř posílí. Za suchého počasí na jaře musíme sazenice po výsadbě zalévat, a to 4 – 5 rostlin jednou konví vody. Při jarní výsadbě, je-li suché počasí, musíme zálivku opakovat 2krát až 3krát, až se rostliny ujmou. Po zálivce „misky“ zakryjeme chlévskou mrvou, humusem, rašelinou nebo zasypeme suchou zeminou.

 

Vzdálenosti. Vzdálenost při výsadbě volíme podle půdních a klimatických podmínek tankoviště, podle odrůdových vlastností rostlin a techniky obdělávání meziřadí.

 

Pro střední oblast se doporučují tyto vzdálenosti:

 

Vzdálenosti pro výsadbu keřů (v metrech):

Druhy Při zmechanizovaném obdělávání meziřadí
šířka meziřadí vzdálenost rostlin v řadách potřebné množství rostlin na 1 ha
Bílý a červený rybíz 2,5 1 4 000
Černý rybíz 2,5 1,25 – 1,5 3200 – 2 625
Angrešt 2,5 1,25 – 1,5 3200 – 2 625

 

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *