Výběr odrůd oplozovačů

V literatuře se uvádí, že většina odrůd černého rybízu je cizosprašná a vyžaduje cizích opylovačů. Pokusy Všesvazového ústavu pro rostlinnou výrobu (Maňkovová) bylo dokázáno, že většina standardních odrůd rybízu při samoopylení dává velmi nízké procento nasazených plodů. Je to zřejmé z těchto údajů:

 

Nasazování plodů černého rybízu se zřetelem na opylení (údaje za 3 roky)

Odrůda % nasazených plodů rybízu
při izolaci květů při umělém opylení vlastním pylem při opylení cizím pylem (při křížení)
Boskoopský 3,4 33,2 80
Seenrooks 9 27,8 70,3
Neapolský 9,5 44,6 74,1
Leeův úrodný 13,1 48,6 81,2
Champion 16,8 41,2 71
Broušený 12,9 32,4 71

 

Z uvedených dat je patrno, že izolované květy dávají velmi nízké procento nasazených plodů. Umělé opylení vlastním pylem značně zvyšuje nasazování plodů. Opylení cizím pylem zajišťuje největší procento nasazených plodů.

Výsledky práce Výzkumného ovocnářského ústavu I. V. Mičurina dokazují, že všechny odrůdy nejsou stejným stupněm samosprašné a ž každá odrůda nemůže být opylovačem druhé. Pokusy bylo zjištěno, že nejlepší oplozovači standardních odrůd jsou tito:

 

Odrůdy opylované Odrůdy opylující
Leeův úrodný Davisonův osmý, Goliáš, Boskoopký
Neapolský Boskoopksý, Danielův zářijový, Goliáš
Boskoopksý Neapolský, Goliáš
Goliáš Danielův zářijový, Neapolský
Laxtonův Davisonův osmý
Davisonův osmý Boskoopksý, Leeův úrodný, Goliáš
Danielův zářijový Laxtonův, Neapolský, Boskoopksý, Goliáš
Kentský Davisonův osmý

 

Na keřích černého rybízu lze často pozorovat silné opadávání nasazených plodů. V některých letech opadávají u některých odrůd nasazené bobule tak silně, že plantáže zůstanou téměř bez úrody. Nasazené plody opadávají po celé údobí vývinu plodů, největší ztráty jsou však v prvních 7 až 10 dnech po odkvětu.

Moskevská ovocnářská stanice (Jazvickij) prostudovala vliv způsobu opylení na opadávání nasazených plodů. Byla zkoumána odrůda Boskoopkyý obrovský, jehož nasazené plody jsou nejvíce náchylné k opadávání. Byly zjištěny tyto výsledky:

 

Podmínky opylení Květných pupenů celkem Zachovalo se nasazených plodů % nasazených plodů
1. Izolované bez včel 1781 409 22
2. Při volném opylení 1750 987 43
3. Izolované s včelami 1721 409 75

 

Z uvedených výsledků je zřejmé, že nasazování plodů rybízů izolovaných bez včel bylo slabé, kdežto izolovaných s včelami bylo největší. Při volném opylování se procento nasazených plodů též značně zvyšuje. Přitom bylo zjištěno, že u všech opadaných nasazených bobulí nenastalo oplození vaječných buněk. Tyto květy tedy nebyly opyleny.

Na nasazování plodů rybízu mají do značné míry vliv ekologické podmínky a chráněnost pozemku. Za příznivého počasí a na chráněném místě nasazují rybízové keře plody mnohem lépe než za špatného počasí a na nechráněném pozemku.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *