Vlastnosti angreštu

Angrešt patří ke stejné čeledi jako rybíz a k rodu angrešt. Je to mnoholetý, menší keř, trojlaločnými až pětilaločnými listy na kratších řapících.
Angrešt se liší od rybízu hlavně tím, že jeho výhony jsou osázeny ostrými ostny a květy jsou rozloženy ojediněle nebo po 2 až po 3 na krátkých stopkách. Planá srstka roste v celé Evropě i v západních a středních částech.
Kulturní odrůdy angreštu pocházejí od dvou druhů: od angreštu evropského a amerického. Evropské odrůdy jsou velkoplodné. Všechny jsou napadány padlím angreštovým. Americké odrůdy jsou drobnoplodé, nejsou však napadány padlím, a mají proto velký význam pro šlechtitelskou praxi. Nejdůležitější jsou z angreštu 3leté až 4leté větévky, na nichž je nejvíce plodonosný orgánů.
Vegetace začíná u angreštu dříve než u jiných druhů drobného ovoce. začíná také dříve kvést a kvete po 12 až po 13 dní. Plody dozrávají asi 2 měsíce po odkvětu. Rozmnožujeme jej hříženci.
Angrešt vyžaduje mírné podnebí. Je značně rozšířen ve středním pásmu. V severních oblastech vymrzá. Špatně snáší vysokou teplotu na jihu. Tržní výsadby angreštů jsou soustředěny hlavně v oblasti moskevské, leningradské a gorkovské a v severních oblastech . Pokud jde o výnosnost , zaujímá angrešt první místo mezi kulturami drobného ovoce: dává až 25 tun plodů z 1 ha. Většina odrůd začíná plodit druhým rokem po výsadbě a již 4. – 5. rokem dává nejvyšší výnos.
Podle chuťových vlastností dělíme odrůdy angreštu na dezertní, stolní a průmyslové. K dezertním náleží Anglický žlutý, Anglický zelený, Avenarius, Brazilský, Bílý raný, Bílý vítězný (Triumphant); k stolním Varšavský červený, datlový, Citronový obrovský, Industrie, Zelený lahvovitý; k průmsovým Haughton, Mysovský 37, Černý něguš a Americký horský.
Četné dezertní a stolní odrůdy lze také průmyslově zpracovávat. Angrešt má velkou výhodu před ostatním drobným ovocem v tom, že se dá použít plodů v různých stupních zralosti. Nezralé plody lze zužitkovat jako hodnotnou surovinu k průmyslovému zpracování, velkého množství nedozrálých angreštů se používá na zavařeniny a ke konzervování. Zralé plody se spotřebují čerstvé.
Angrešt vyniká dobrou chutí a vůní. Protože má značný obsah cukru a jiných hodnotných látek, bývá často nazýván „severní révou“.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *