Výběr odrůd oplozovačů

Při zakládání malinovny nebývá vždy věnována pozornost výběru oplozovačů v domnění, že maliník nevyžaduje vzájemného opylování, podle údajů výzkumných ústavů skoro všechny odrůdy maliníku, kromě odrůdy Anatólii Tabarin, jsou samosprašné a mohou plodit ve výsadbách jediné odrůdy. Avšak v malinovnách se smíšenými odrůdami je nasazení plodů mnohem vyšší.

Z prací Všesvazového ústavu pro rostlinnou výrobu (Čuksanovová) je zřejmé, že nasazení plodů a výnosy maliníku při samoopylení jsou mnohem nižší než při vzájemném opylení (viz tabulku):

Průměrný počet nasazených peckoviček na jedné malině podle způsobu opylení (podle Čuksanovové)

Odrůda Násada peckoviček
při samoopylení v % při nahodilém nebo vzájemném opylení v %
Marlboro 13,91 54,3
Anglická 11 45,2
Obyčejná 3,1 25,86
Baumforthova 3,1 24,86

 

Z tabulky je patrno, že po samoopylení, při izolaci květů před cizím pylem, je u všech zkoušených odrůd nižší násada peckoviček. Tak například odrůda Marlboro nasazuje při nahodilém opylení průměrně na jeden plod 54,30% peckoviček, kdežto při samoopylení jen 13,91%. Odrůda Anglická dává průměrně při nahodilém opylení 45,20% peckoviček, při samoopylení jen 11%.

Z našeho materiálu získaného pokusy, můžeme vyvodit, že k získání vysokých sklizní malin je třeba vysazovat při zakládání nových malinoven směs odrůd a věnovat pozornost výběru vhodných odrůd oplozovačů.

 

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *