Příprava a doprava sazenic

K zakládání nových jahodoven musíme použít sadby čistých odrůd. proto můžeme získat sadbu jen z jahodoven, které byly uznány karanténní inspekcí a schváleny pro rozmnožování.

Sazenice pro výsadbu připravujeme na jaře a na podzim. Dobýváme je obvykle malou lopatkou. Vyryjeme jí zakořeněné uzlinové rostliny a odřízneme šlahouny, spojující je s matečnými rostlinami.

Při hromadné přípravě můžeme sazenice dobývat potažními plečkami, po jejichž stranách jsou připevněny talířové nože, které odřezávají šlahouny. Radličky za nimi vyorávají sazeničky s kořínky a zároveň kypří půdu v meziřadí.

Vyjmuté sazeničky dáváme do bedniček nebo do košíků, které po naplnění zakryjeme hned rohožemi nebo pytlovinou a odnášíme na chladnější nebo alespoň stinné místo. Dobýváme-li sazeničky za horkého počasí, musíme rohože navlhčit vodou, jinak by mohly sazeničky zvadnout. Po vyrytí třídíme rostliny podle síly vývoje nadzemní části a podle mohutnosti kořání.

Pokusy a praxí bylo zjištěno, že výběr sadby jahodníku má mimořádně velký význam v ujmutí rostlin a pro zvýšení výnosů. Pro výsadbu je nutno vybírat sazenice s dobře vyvinutými listy na krátkých řapících, se zdravým srdéčkem (vrchním pupenem) a silným kořáním.

Sazenice se slabým kořáním a malými listy se může používat také, avšak jen pro předpěstování. Proto je musíme přepichovat na dobře zpracované a humusem pohnojené záhony nebo do pařeniště. Rostliny přepichujeme na vzdálenost 8 – 10 cm od sebe.

V prvních dnech musíme přepichované rostliny zalévat a za suchého a slunného počasí pokrývat řezankou nebo drobnou chlévskou mrvou, pokud se nezakořenily. Pro podzimní výsadbu můžeme přepichovat sazenice počátkem srpna.

Vyryté a roztříděné sazeničky svazujeme do svazků po 50 – 100 kusech až do doby výsadby je uložíme ve sklepě nebo je založíme do půdy na chráněném místě.

 

Sadba jahodníku má odpovídat těmto požadavkům:

 

Ukazatelé I. třída II. třída
Věk sadby sazenic jednoletá rostlina jednoletá rostlina
Čistota odrůdy absolutní (100%) absolutní (100%)
Kořání mohutné, nejméně 5 cm dlouhé nejméně 4 cm dlouhé
Nadzemní část nejméně 3 lístky na krátkých řapících se zdravým srdéčkem (vrcholovým pupenem) nejméně 2 lístky se zdravým vrcholovým pupenem
Napadení škůdci z jahodoven, které byly zkontrolovány karanténní inspekcí a schváleny k rozmnožování totéž jako u I. třídy
Věk matečné jahodovny 1 – 2 roky nejvýše 3 roky

 

V praxi je často třeba dopravovat sazenice na velkou vzdálenost. To vyžaduje zvláštní šetrnosti a opatrnosti, poněvadž sazenice mohou při dopravě snadno odumřít. Sazenice je možno balit pro dopravu do bedniček a košíků, které pojmou nejvýše 2000 – 2500 kusů. V bedničkách musejí být otvory ze stran, na víku i ve dnu, aby měl vzduch k sazenicím volný přístup. Při slabém proudění vzduchu mohou sazenice odumřít. Jako balící materiál se nejlépe hodí mech, který velmi dlouho udržuje vláhu a nehnije. Dno a stěny bedničky vyložíme vlhkým echem, ve vrstvě silné 4 – 5 cm, načež do ní ukládáme svazečky sazenic. Svazky dáváme do bedniček na stojato kořínků dolů, v jedné vrstvě. Svrchu přikryjeme sazenice vlhkým mechem. Na bedničku napíšeme „víko“ a „ dno“, uvedeme počet sazenic, název odrůdy a datum balení, upozorníme, že jde o živé rostliny.

Na velkou vzdálenost je nutno dopravovat v chlazených vagonech. Při ukládání do vagonů je třeba ponechat mezi bedničkami volné místo pro přístup vzduchu. Proto vkládáme mezi vodorovné vrstvy bedniček latě nebo prkna.

Nejvhodnější dobou k zaslání sazenic je podzim. Na jaře teplota rychle stoupá a sazenice mohou za dopravy zaschnout, a kromě toho se mohou při zdržení na cestě pro výsadbu opozdit.

Při dojití zásilky musíme bedničky neprodleně otevřít, sazenice vyjmout a pečlivě prohlédnout. Zaschly-li sazeničky, dáme je na 30 – 40 minut do vody a poté rozložíme na několik hodin ve sklepě. Nevysazujeme-li sazenice hned, musíme je dát do sklepa k ledu.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *