Technika výsadby jahodníku

Jahodníky vysazuje buď ručně nebo strojově. Při ručním sázení musíme sázet rostliny po kořenový krček. Při hlubokém sázení se zahrnuje srdéčko půdou, takže se zapaří a rostlina odumírá. Při příliš mělké výsadbě se kořínky obnažují a rostlina rovněž odumře. Kořeny musíme pečlivě rozprostřít, aby nebyly zkrouceny a neohýbaly se vzhůru. Při výsadbě kořeny pokud možno pevně přitlačíme kyprou půdou tak, aby nebylo možno při mírném zatažení vytáhnout sazenice z půdy.
Jamky děláme lopatkou nebo rukou, je-li půda kyprá a dobře zpracovaná. Hloubka jamky musí odpovídat délce kořenů sazeničky.
Po vysazení uděláme kolem sazenice malou misku, aby se dala dobře zalévat. Sadbu je třeba zalévat hned po výsadbě, bez zřetele na vlhkost půdy. Je to nutné nejen pro zavlažení půdy, ale i proto, aby pevněji přilnula ke kořenům. Čím je půda sušší, tím více ji musíme zalévat. V suché půdě zaléváme jednou konví 15 – 18 rostlin. Je-li horké počasí, musíme zálivku opakovat denně, po 3 až 4 dny. Po zálivce přihrneme misky suchou půdou, anebo ještě lépe humusem, nebo dáme kolem řezanku, aby se netvořil škraloup a vláha se nevypařovala z půdy.
Při zpožděné jarní výsadbě musíme odstranit u trsů předem listy, kromě 1-2 přímo u srdéčka, abychom snížili vypařování vody listovím.
Jahodník vysazuje jeden pracovník, který má u sebe sadbu v košíku nebo v menší bedničce. Na přinášení sadby určíme zvláštní roznašeče. Jeden roznašeč může zásobit sadbou 5 – 6 sázejících.
Strojově se vysazuje speciálními sázecími stroji. Nejvhodnější je stroj systému RP-11, výrobek závodu „Rudá hvězda“, pracující v závěsu za traktorem. Při strojové výsadbě není třeba značkovat, odpadá také nutnost ručně zalévat: stroj při výsadbě vysazené rostliny zároveň zavlažuje.
Pro výsadbu strojem je nutno půdu zvlášť dobře připravit a urovnat, aby nebyly nerovné plochy, hrbolky, brázdy a výmoly. Při špatném obdělávání půdy není možné strojem vysazovat. Po strojové výsadbě musíme rostliny ručně poopravit a vysázet sazenice na místech, která stroj vynechal.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *