Třídění plodů podle jakosti a velikosti

Po sklizni třídíme ovoce podle jakosti a podle platného standardu do čtyř tržních tříd: výběr, první, druhá a třetí třída. Třidič musí mít 5 bedniček pro ukládání ovoce. do páté ukládá odpad (brak).
K výběru patří plody, které mají typický tvar a zbarvení určité odrůdy. Tyto plody musí mít normální velikost, musí být zcela zdravé, bez mechanického poškození, musí mít hladký povrch, se zachovalou stopkou a nesmějí být stiženy žádnou houbovou chorobou.
Plody první třídy mají nepatrné odchylky ve tvaru a vybarvení proti plodům výběru. Připouštějí se plody s nepatrným vpichem květopasu jabloňového, s neznatelnými rankami po krupobití, s menší strupovitostí a s malými bradavkami. Do první třídy se nehodí plody s mechanickým poškozením (poraněné a otlačené) a plody poškozené obalečem, hnilobou, moniliosou, plísní atd.
Do druhé třídy patří plody, které nemají pro příslušnou odrůdu typický tvar a nemají barvu příslušné pomologické odrůdy. Sem můžeme zařadit plody s poškozením po krupobití, otlačené, bez stopky a jinak mechanicky poškozené, avšak s nepoškozenou dužninou. Zařazujeme sem též plody poškozené obalečem a s zacelenými ranami způsobenými jiným hmyzem.
Do třetí třídy řadíme plody různého tvaru, se zahojenými ranami po vpichu, s úžehem a poškozené obalečem. Všechny ostatní plody jsou určeny do opadu (braku).
Po roztřídění podle jakosti třídíme plody podle velikosti, buď ručně, nebo speciálními třídícími stroji. Při ručním třídění používáme zvláštních deskových třidičů s kruhovými otvory. Rozdíl mezi jednotlivými otvory je 5 mm. Můžeme používat též třidiče Kozlovova, složeného z jedné vodorovné a ze dvou postranních destiček, spojených v pravém úhlu.
Ve velkých tržních sadech se používá speciálních třídících strojů, které třídí plody podle váhy a podle objemu.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *