Balení ovoce

K balení jablek a hrušek se používá různých druhů obalů: ruské dvoudílné a třídílné normalizované bedny, krymské bedny a polobedny, sudu a polosudu. Výběr nejvhodnějšího obalu závisí na odrůdových vlastnostech plodů a na jejich určení.
Ruskou bednu lze nejsnáze zhotovit a je nejlevnější. Používá se jí ve velkém rozsahu k balení ovoce ve středním pásmu. Krymská bedna a polobedna je dražší, ale plody jsou v nich lépe chráněny a pohodlněji se s nimi pracuje. Krymské bedny a polobedny se používá hlavně na Krymu k balení nejkvalitnějších odrůd jablek a hrušek.
Plody se ukládají do beden třemi způsoby: pravoúhlým, šachovnicovým (trojúhelníkovým) a úhlopříčným (diagonálním).
Při pravoúhlém balení obložíme dno i stěny bedny papírem, a pak ji vyložíme slabou vrstvou hoblin. Ve střední části bedny dáme poněkud více hoblin než na okrajích, aby bedna nebyl příliš vypouklá. Jablka ukládáme stopkou dolů, počínajíc z levé strany bedny. První vrstvu pokryjeme po uložené slabou vrstvou hoblin, a pak ukládáme druhou vrstvu jablek atd. Po uložení poslední vrstvy zakryjeme plody nahoře bílým papírem, a pak slabší vrstvou hoblin a dlouhou slámou. Aby bylo balení vzorné, musí být plody stejně velké, musí být ukládány v rovných řadách a nesmějí vyčnívat nad okraj bedny výš než 1 cm u příčných stěn a 2 cm uprostřed bedny.
Šachovnicového (trojúhelníkového) balení používáme tehdy, když nelze uložit podél příčné stěny bedny plný počet jablek. Pořadí trojúhelníkového ukládání plodů se neliší od pravoúhlého. Bedny s ovocem stavíme pevně k sobě na rám předem připravený, načež je zatlučeme. Po zatlučení ořízneme konce slámy nožem a bednu označíme.
Ovoce nejcennější a nejjemnější, určené k dlouhému uskladnění, balíme každý plod zvlášť do pergamenového papíru a ukládáme úhlopříčným způsobem, jak je zřejmé z obrazu 60. Na dno bedny dáme vlnitou lepenku a stěny vyložíme papírem. Po naplnění bedny přikryjeme vrchní vrstvu ovoce okrajem papíru, přečnívajícím na stranách bedny. Na povrch dáme ještě vlnitou lepenku, a pak bednu zatlučeme.
Jablka balíme často do sudů, které pojmou 60 až 65 kg plodů, a do půlsudů, do nichž se vejde 30 až 35 kg. Do sudů balíme odrůdy, které jsou trvanlivější při uskladnění, mají silnou slupku a snášejí dobře dalekou dopravu.
Před balením jablek postavíme sud na dno, které bude po zabalení víkem. Sud vyložíme po stranách papírem, vložíme jmenovku s označením obráceným dolů a vlnitou lepenku, vlněním obráceným ke dnu. Uložíme 2 – 3 řady jablek stopkou vzhůru do soustředných kruhů. Pak nasypeme jablka tak, aby se pevně ssedla a aby mezi nimi nebyly dutiny. Poslední dvě vrstvy jablek uložíme opět v koncentrických kruzích tak, aby plody poněkud přečnívaly úroveň sudu. Po uložení položíme na povrch ovoce vlnitou lepenku vlněním vzhůru a přibijeme k sudu na dno.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *