Volba stanoviště pro sad s poléhavými stromy

Volba místa a směru sklonu sadu s poléhavými tvary má velký význam. Pro takové sady je nutno zvolit pozemky s mírným sklonem, kde nebývá v zimě odvát sníh. Nížiny a kotliny, v nichž se v předjaří a na podzim soustřeďuje studený vzduch, se k založení takového sadu vůbec nehodí.
V jižních stepních oblastech Uralu a Sibiře se nedoporučuje volit jižní svahy pro zakládání sadů s těmito tvary. Na těchto svazích dosahuje teplota v létě často 50 – 60°C na povrchu půdy a stromy trpí slunečními úžehy.
Sady s poléhavými tvary vyžadují dobře chráněné polohy. Není-li přirozená ochrana, je naprosto nutné vytvořit umělou ochranu vysázením ochranných lesních pásů takových druhů lesních stromů, které v této oblasti dobře rostou.
Při přípravě půdy, hnojení, kopání jam a jiných nutných opatřeních se dbá při zakládání sadů poléhavých tvarů stejných požadavků jako při zakládání sadů kmenných stromků.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *