Tvarování koruny a řez poléhavých stromů

Koruny poléhavých stromů vytvoříme skloněním hlavních základních větví k zemi, a to v různé výšce v potřebném směru. Ohnuté větve udržíme v šikmé poloze zvláště k tomu zhotovenými ohybadly. Je několik typů tvarování koruny poléhavých stromů. V sadech Sibiře a Uralu je nejvíce rozšířen tvar plošný, talířovitý, talířovitě keřovitý a minusinský.

1. Plošný tvar

Při tvarování plošné koruny vyvedeme jeden střední, vodorovně položený, prodlužující výhon. Od něho vedeme postranní větve prvního, druhého a dalších řádů, které jsou pokryty postranním obrostem. )

2. Talířovitý tvar

Talířovitou korunu tvarujeme stejně jako plošnou. Rozdíl je jen v tom, že vedeme všechny hlavní větve od prodlužujícího výhonu na všechny strany. Tak získáme korunu talířovitého tvaru.
Při tomto způsobu tvarování koruny seřízneme svisle vysázené jednoleté štěpovance ve výšce 35 až 4é cm. čtyři horní nejsilnější ohneme a vedeme různými směry. Na těchto hlavních větvích zakládáme větve druhého a třetího řádu.
Tohoto tvaru se používá hlavně v oblastech s velkým množstvím dešťových srážek. Praxe ukazuje, že tato výsadba dává lepší výsledky než plošný tvar koruny. U plošného tvarování se koruna a kořání vyvíjí jednostranně, což hodně snižuje délku života stromu.

3. Talířovitě keřovitý tvar

Tento tvar byl zaveden Novosibirskou pokusnou ovocnářskou stanicí. Podstata tvarování této koruny spočívá v tom, že se strom v prvních 3 až 4 letech tvaruje vodorovně, podle typu talířovitého tvarování, avšak potom se utvoří na vodorovných větvích svislé výhony, délky až 1,5 m, a koruna nabývá talířovitě keřovitého tvaru. Tento typ koruny ovocných stromů je hodně rozšířen v oblastech s dostatečným množstvím vláhy, kde dosahuje sněhová pokrývka v zimě značné výšky.
V minusinském okrese Krasnodarského kraje je hodně rozšířen tak zvaný „Minusinskij stljaněc“. Při této metodě se tvoří koruna šikmé poloze, avšak hlavní větve se rozprostírají nikoli v jedné rovině, nýbrž v patrech. Proto je koruna při tomto způsobu mnohem vyšší než při formě talířovité. Tento typ koruny se doporučuje pro vlhčí oblasti se silnou sněhovou pokrývkou.

4. Řez

Řez poléhavých ovocných stromů je velmi důležitým opatřením. Řez provedený nesprávně a v nevhodné době zaviní slabý vývoj stromů a pozdní plodnost. Řez poléhavých ovocných stromů děláme v prvním roce po výsadbě. Vysazené jednoleté štěpovance seřízneme přibližně o ¼ jejich délky, abychom vyvolali tvoření postranních výhonů, z nichž se zakládá korunní kostra. V dalších letech seřízneme prodlužující výhony hlavních větví o 1/3 jejich délky, zároveň zkracujeme postranní obrost.
Stupeň řezu závisí na biologických vlastnostech odrůdy a na sile vývoje rostliny. Odrůdy, které jsou slabě rozvětvené, ale tvoří silné roční přírůstky, seřízneme silněji, odrůdu dobře se rozvětvující, avšak dávající slabé přírůstky, seřízneme méně. V létě pak všechny svisle rostoucí letorosty, dokud jejich vrcholky ještě nezdřevnatěly, krátce zaštípneme. Během léta zaštipujeme třikrát až čtyřikrát.
Zároveň s řezem prosvětlujeme korunu tím, že odstraníme jednotlivé větve. Děláme to z jara před naléváním pupenů. Při osvětlování odstraňujeme především suché a nemocemi s škůdci poškozené větve, pak odstraníme větve. Které způsobují přílišné zhuštění koruny.
Koruna poléhavého tvaru musí být dobře prosvětlena a ze zdravých větví.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *