Výchova hybridních semenáčů

Správný výběr rodičů ke křížení zdaleka ještě nerozhoduje o úspěšném získání nových, vysoce jakostních odrůd. rostliny se nezískají ze semen v ustálené podobě. Počínajíc od embryonálního, to je od zárodečného stadia, až do úplné dospělosti se utvářejí pod vlivem podmínek: podnebí, půdy, výživy, ošetřování a jiných.
Kromě dědičné podstaty, vlastní hybridnímu semenáči, jsou tedy nutné k získání nové odrůdy ještě příslušné vnější podmínky výchovy hybridů. Podle podmínek, v nichž se budou hybridní semenáče vychovávat, mohou se u nich některé vlastnosti zděděné po rodičích rozvíjet, a jiné potlačovat.při špatné výchově se může třeba z nejlepšího hybrida kulturních odrůd stát úplné pláně. A naopak u kulturních hybridních semenáčů se znaky nežádoucích vlastností lze dobrou výchovou oslabit jejich vývoj, ba někdy je dokonce úplně vymýtit, a tak získat novou cennou odrůdu.
V prvním údobí života je rostlinný organizmus velmi vnímavý a poddajný různým vlivům okolního prostředí. Proto je v tomto údobí velmi důležité vytvořit podmínky příznivé pro rozvoj užitečných znaků rostlin.
Dosáhne-li mladá rostlina údobí plodnosti, nabývá velké stálosti, stává se méně poddajnou a stále více se přizpůsobuje podmínkám svého okolí. Avšak proces utváření rostliny v tomto údobí ještě nekončí. V prvních 3 až 5 letech plodnosti je mladá ovocná rostlina ještě náchylná ke změnám.
Teprve po 3 až 5 letech plodnosti získá rostlina stálost. Upevňují se v ní určité vlastnosti a hodnotu, které po celý její život zůstávají poměrně stálé.
Pro výchovu hybridních rostlin má velký význam a podmínky agrotechniky. Je při dostatečné výživě se mohou hybridní semenáče normálně vyvíjet a získat kulturní vlastnosti. Zvláště velký význam má výživa údobí, kdy zakládají hybridní semenáče po prvé plodonosné orgány.
Hybridní semenáče se nedoporučuje často přesazovat, zejména ne semenáče peckovin. To může oslabit jejich vývoj a způsobit, že se vynoří negativní vlastnosti.
Velký význam má zachování mohutné listové plochy hybridních semenáčů. Předčasná ztráta listů zaviní slabý vývoj a nízkou odolnost rostlin proti mrazu.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *