Ovocná školka

Myrobalán

Jako podnože se ho značně používá v jižních oblastech. V podmínkách středního pásma je málo odolný proti mrazu. V pásmu, kde je rozšířen, se Myrobalán vyznačuje dobrou přizpůsobivostí Číst více...

Domácí švestka

Všechny odrůdy slivoní s ní dobře srůstají, jsou proti mrazu odolné a vysoce úrodné. Není náročná na půdu. Podnože se získávají rozmnožováním semeny. Číst více...

Obyčejná slíva

Je značně rozšířena v oblastech středního a jižního ovocnářského pásma v typech polokulturních a kulturních odrůd (Raná růžová, variace Uherské a jiné). Její semenáče mají dobře rozvětvený kořenový Číst více...

Kdoule

V oblastech středního pásma není kdoule dost odolná proti mrazům. Potřebuje teplotu a výživnou půdu. Ušlechtilé odrůdy, naštěpované na kdouli, začínají záhy plodit (již 3. až 4. rokem). Číst více...

Ussurijská

Roste v přírodě v krajích Dálného Východu. Vyznačuje se značnou odolností proti mrazu. Je hlavní podnoží ušlechtilých odrůd hrušní na Dálném Východě, na Sibiři a na Uralu. Semenáče Číst více...

Planá lesní hrušeň

Semenáče lesní hrušně vytvářejí kořání kůlovým kořenem. K lepšímu vývoji kořenového systému musí být přesazeny. Má podobně jako jabloňové pláně mnoho variet, lišících se vzrůstovou mohutností a dobou Číst více...

Tajgové

Vyznačuje se značnou odolností proti mrazu. Ušlechtilé odrůdy naštěpované na semenáčích této odrůdy začínají záhy plodit. Je však nutno připomenout, že jako zákrskovou podnož je ji nutno ještě Číst více...

Duzén

Je rovněž slaběji rostoucí jabloňová podnož, růstem uprostřed mezi jančetem a lesním plánětem. Kulturní odrůdy, naštěpované na duzénu, dosahují rozměrů polozákrsků. Duzénu se hodně používá k vypěstování nízkokmenných Číst více...

Janče

Je slabě rostoucí podnož, používaná k pěstování jabloňových zákrsků. Kořání se rozprostírá mělce pod povrchem, a proto je velmi citlivé na vlhkost vrchní vrstvy půdy. Ušlechtilé odrůdy jabloní, Číst více...