Ovocná školka

Ošetřování vysetých semen

Záhy na jaře, ještě před vyklíčením semen, jakmile půda poněkud oschne, vytvoří se na osetých záhonech povrchová půdní kůra. Tento škraloup způsobuje nehospodárné  vypařování půdní vláhy, zdržuje vzklíčení Číst více...

Způsoby a technika výsevu

Podle velikosti pozemku určeného k výsevu vyséváme semena ovocných rostlin přímo do půdy (při rovném povrchu do řádků nebo do záhonů), do semeniště, do chladného pařeniště a do Číst více...

Doba výsevu semen

Podle půdních a klimatických zvláštností stanoviště vyséváme semena ovocných kultur na jaře nebo na podzim. Ve středních a severních pásmech je nejúspěšnější jarní výsev semen, při němž vzcházejí Číst více...

Pěstování podnoží

Základním úkolem semeniště je vypěstovat velmi jakostní podnože. Praxe dokazuje, že standardní sadbu lze vypěstovat jen při použití jakostních podnoží. Školky, které nebudou dbát tohoto pravidla a budou Číst více...

Stratifikace semen

Semena mnohých ovocných stromů nejsou po vyluštění z plodů ještě způsobilá vyklíčit. K normálnímu vyklíčení potřebují poměrně dlouhé přípravné údobí, tak zvané „posklizňové dozrávání“. Délka tohoto údobí závisí Číst více...

Stanovení klíčivosti semen

Výsevná hodnota semen, to je jejich klíčivost, musí být stanoven zavčas, před výsevem. Klíčivost semen lze stanovit nejlépe naklíčením, avšak to je možné teprve po údobí stratifikace. Na Číst více...

Sušení a třídění semen

Semena zbavená dužniny a drtků se musí, jak již bylo zmíněno, ihned sušit. Proto rozprostřeme semena jádrovin v tenké vrstvě (0,5 cm) na speciální síta nebo plachty, na Číst více...

Luštění semen z plodů

Dobrá jakost ovocných semen je závislá na mnoha podmínkách, a především na biologických vlastnostech a rozdílnostech jeho jednotlivých variací. Rozsáhlými pokusy bylo zjištěno, že nejjakostnější semena jádrovin (jabloní Číst více...

Višeň stepní

Jako podnože pro ušlechtilé odrůdy višní se stepní višně používá na Urale a na Sibiři. Vyznačuje se velkou odolností proti mrazu, snáší mráz do – 50°C. Ušlechtilé odrůdy Číst více...