Probírka plodů

Probírka plodů spočívá v odstraňování přebytečných nasazených plodů v údobí bohaté úrody stromů. Probírkou usměrňujeme plodnost a zlepšujeme jakost plodů.
Jak víme, je většina odrůd jádrovin, zejména jabloně, náchylná ke střídavým úrodám. Plodí nikoli každý rok. Pokusy, které byly konány pro mnoho let za vedení profesora P. G. Šitta a také Krymskou výzkumnou ovocnářskou stanicí (Sergejenko), bylo zjištěno, že probírka plodů, konaná podle vyspělé agrotechniky, snižuje periodičnost úrod a zvyšuje jakost a celkovou sklizeň ovoce. nutnost probírky spočívá v tom, že strom zakládá v úrodných letech příliš velké množství plodných pupenů, na jejichž vývin spotřebuje všechny zásoby plastických látek. Proto tvoří v těchto letech slabé přírůstky, že po bohaté úrodě jsou stromy oslabeny a v zimě často silně zamrzají.
Plody probíráme po hromadném červnovém opadu nasazených plodů. Musíme přitom dbát na stav stromu, na stupeň úrodnosti, na odrůdové vlastnosti a na způsob plodnosti. U stromů s průměrnou nebo s podprůměrnou plodností neprobíráme plody. U mladých, ale také zdravých a dobře vyvinutých stromů protrháme plody méně než u stromů slabých a starších.
Odrůdy, které plodí na shloučených kroužkovitých výrůstcích, vyžadují silnější probírku než odrůdy s řídkými kroužkovitými výrůstky. Při probírce plodů ponecháváme u odrůd plodících v chomáčích ve skupině plodů k vývinu po jednom plodu.
Před probírkou plodů zatřeseme zlehka větví, abychom ji oprostili od neopadlých, odumřelých nasazených plodů, a pak teprve z ní odstraníme nadbytečné plody rukou nebo speciálními nůžkami. Nejdřív otrháme plody slabě vyvinuté a poškozené škůdci.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *