Uspořádání sadby

Pro vytyčení sadu je nezbytně nutné přesné zachování zákrytu v řadách všemi směry. U přesně vysázených stromů je velmi usnadněno obdělávání půdy v sadě, ošetřování stromů a sad je vzhledně uspořádán.
Je několik způsobů sponů ve výsadbách ovocných stromů nejvíce je rozšířena výsadba čtvercová a obdélníková. Někdy se používá tak zvané výsadby do trojsponu čili výsadby trojúhelníkové.
Spon čtvercový je charakteristický tím, že je vzdálenost mezi řadami stromů stejná jako vzdálenost v řadě. Tohoto sponu používáme při zakládání velkých sadů v rovině.
Při tomto sponu můžeme obdělávat půdu ve dvou směrech.
Spon obdélníkový se liší od sponu čtvercového tím, že zvolíme poněkud větší vzdálenost mezi řadami, než je vzdálenost mezi jednotlivými stromy v řadě.
I tato výsadba umožňuje obdělávat půdu v obou směrech, zesiluje boční osvětlení rostlin a umožňuje hustší výsadbu v řadě.
Sponem trojúhelníkovým se nazývá také rozmístění stromů, kdy každý strom, vysadíme proti středu mezery mezi dvěma stromy předchozí řady. Tak vytvoří 3 sousední stromy tvar rovnostranného trojúhelníka. Při tomto rozmístění se zvyšuje počet stromů na jednotku plochy ve srovnání s výsadbou čtvercovou a obdélníkovou. Tak se například při výsadbě do trojsponu umístí při vzdálenostech 10 x 10 na 1 ha 116 stromů, při výsadbě do čtverce jen 100 stromů. Avšak výsadba do trojsponu ztěžuje mechanické obdělávání půdy v sadě. Tohoto způsobu se používá hlavně na příkrých svazích, a také v menších sadech při omezené ploše půdy.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *