Vývoj hmyzu

Většina hmyzu se rozmnožuje vajíčky, ale někdy lze pozorovat i rozmnožování hmyzu přímo živými larvami, například mšic.
Hmyzí samička klade vajíčka po jednom (obaleč jablečný, zobonoska jabloňová, květopas jabloňový), po několika desítkách a někdy i po stech dní se z vajíček líhnou housenky nebo larvy. Často není larva vůbec podobná dospělému hmyzu, například u motýlů (housenky), brouků a much. Larva se intenzivně živí a rychle roste. Je pokryta chitinovým obalem; nastává okamžik, kdy je obal už těsný, puká a proto jej larva svléká. To se opakuje třikrát až pětkrát podle druhu hmyzu. Po posledním svlékání se larva nebo housenka zakuklí. V tomto stadiu svého vývoje se hmyz neživí a zůstává v klidu.
U některých druhů hmyzu upřede housenka před posledním svlékáním pavučinovitý, hedvábný zámotek (kokon), v němž se pak zakuklí. Larvy brouků tvoří kokon z půdy. Tento zámotek chrání dobře kuklu před vnějšími vlivy. V tomto období vývoje mění se ústrojí larvy v ústrojí dospělého hmyzu. Stadium kukly trvá 2 – 3 týdny, ale u některých druhů hmyzu i déle. Po určité době vylézá z kukly dospělý hmyz. Tento postupný vývoj nazýváme proměnou dokonalou. Setkáváme se s ní u většiny hmyzu.
Je i jiný způsob vývoje, kdy připomíná larva líhnoucí se z vajíčka dospělý hmyz. Takové jsou například larvy ploštic, kobylek, krtonožky. Po posledním svlékání se už objeví u larvy křídla a larva se nepřemění v kuklu, nýbrž přímo v dospělý hmyz. Tento způsob nazýváme proměnou nedokonalou.
Rostlinám působí největší škody hmyz ve stadiu larválním, kdy se larva při svém růstu intenzivně živí. Délka tohoto údobí kolísá ve značných rozmezích (chrousti a drátovci). Proti hmyzu ve stadiu larválním používáme hlavně chemických metod boje. Někdy se však živí larvy skrytě, uvnitř pupenů a plodů, například larvy obaleče jablečného a zobonosky jabloňové. Tady není chemický boj proti larvám úspěšný a ochranných opatření používáme proti dospělému hmyzu, broukům.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *