Vliv vnějšího prostředí na vývoj škůdců a původců chorob ovocných stromů a drobnoplodých rostlin

Pokroková mičurinská biologie určí, že vývoj každého živého organismu je v nejužším spojení s vnějším prostředím, to je s podmínkami okolí. Žádný živý organismus nemůže existovat bez vnějšího prostředí. Pro život a vývoj organismu je nutná výměna látek organismu s přírodou, to je s vnějším prostředím.
Hlavními činiteli (podmínkami) vnějšího prostředí, kteří mají vliv na vývoj škůdců, jsou: klimatický (teplota, vlhkost), půdní (chemický a mechanický stav půdy), agrotechnický (obdělávání půdy a ošetřování rostlin), výživa (přítomnost dostatečného množství živin) a biologický činitel.
Klimatičtí činitelé, jako teplota a srážky, mohou přispívat k hromadnému výskytu škůdců a zárodků chorob způsobených houbami a bakteriemi, nebo naopak, mohou působit zhoubně na jejich vývoj. Například nízké teploty v zimě způsobují hromadné uhynutí přezimujících housenek obaleče jablečného. Nízká teplota v létě značně snižuje výskyt tohoto škůdce. Parné a suché léto je zhoubné pro strupovitost a padlí angreštové. Vlhké počasí naopak působí příznivě na vývoj chorob způsobených houbami. Vysoké teploty potlačují rozšíření roztoče jahodníkového. Tak souvislé vývoj škodlivého hmyzu a zárodků chorob co nejtěsněji s klimatickými činiteli.
Obdělávání půdy zabraňuje do značné míry nahromadění škůdců a zárodků nemocí. Larvy zobonosky jabloňové a zlaté a mnoha jiných nosatců zničíme přeoráním půdy v sadech. Houba způsobující strupovitost přezimuje ve spadlém listí. Zaoráním tohoto listí zničíme přezimující stadium houby, vyvolávající tuto strupovitost. Zbavíme-li stromy pozdě na podzim a brzy na jaře odumřelé kůry (borky), zneškodníme škůdce přezimující pod kůrou. Hubení plevel, na kterém žije obrovské množství škůdců, znemožňuje jejich další vývoj. Hnojení urychlí vzrůst rostlin a činí je odolnějšími proti mnohým škůdcům a chorobám.
V úrodných letech, kdy mají škůdci hojnost potravy, rozvíjí se hromadně květopas jabloňový, obaleč jablečný, zobonoska jabloňová a jiní škůdci.
Biologickým činitelem je hmyz, ptactvo nebo bakterie, hubící škodlivý hmyz. Tento činitel má důležitou úlohu při omezení výskytu škůdců a pro potlačení jejich hromadného rozšíření.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *