Agrotechnická metoda

Agrotechnická opatření mají mimořádně velký význam pro ochranu ovocných výsadeb před škůdci a chorobami. S ostatními metodami pomáhají agrotechnická opatření při současném ničení škůdců také i rychlejšímu růstu výsadeb a dosažení vysokých sklizní. Obdělávání půdy, použití hnojiv, ničení plevel, správné rozmístění ovocných stromů, ošetření korun stromů – to vše tvoří podmínky, které značně narušují normální vývojový cyklus škůdců. Správná agrotechnika zabraňuje hromadnému výskytu škůdců. Agrotechnická opatření tak zároveň podporují vývoj rostlin a hubení škůdců.
Podzimní orba meziřadí a přerytí půdy kolem stromů je nejlepším opatřením k vyhubení hmyzu přezimujícího ve vrchních vrstvách půdy. Při takovém obdělávání půdy se ničí larvy a kukly zobonosky jabloňovém, zobonosky zlaté a kukly obaleče jablečného. Nemenší vliv má podzimní orba také na zničení přezimujících zárodků strupovitosti. Přerytí půdy v plantážích drobného ovoce, pilatce angreštové, píďalce angreštové, zaviječi a jinému hmyzu.
Použitím organických a minerálních hnojiv zajišťujeme rychlý růst rostlin. Listí ožrané housenkami (mola jabloňového a bourovce prsténčivého) po přihnojení rychle narůstá. Rostliny se stávají proti poškození odolnějšími. Často se při rychlém růstu vyvinou dříve, než se objeví škůdci. Hromadný a současný odkvět jabloní na příklad téměř úplně zabraňuje škodám působeným květopasem jabloňovým.

Velký význam má správně ošetřovat kmen a korunu ovocných stromů a keřové výsadby drobného ovoce. na kmenech ovocných stromů přezimuje velké množství škodlivého hmyzu (housenky obaleče, vajíčka šedé mšice jabloňové a obaleče). Očištění odumřelé kůry na kmenech a na hlavních větvích pomáhá tyto škůdce hubit. Odříznutí usychajících větví ovocných stromů je prostředkem boje proti kůrovcům. Odříznuté suché větve je třeba ihned na místě spálit. Odstraněním usychajících výhonů rybízu ničíme současně přezimující v nich larvy nesytky a krasce.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *