Metoda fyzikálně-mechanická

Mechanických opatření v boji se škůdci se v ovocnářství používá ve velkém rozsahu. Kromě přímého hubení hmyzu má tato metoda charakter předběžně ochranný (preventivní).
Při použití fyzikálně-mechanické metody se vytvářejí rozličné překážky, které zabraňují škůdcům napadat ovocné výsadby. Tak při ochraně ovocných stromů proti housenkám bekyně velkohlavé a bekyně zlatořitné, které přelézají do ovocných sadů z blízkých lesních porostů, a při ochraně před motýly píďalky zimní menší, květopasem, nosatcem palmovým a jiným hmyzem klademe na kmeny ovocných stromů lepové pásy, a to pásy papíru 5 – 10 cm široké, které natíráme housenčím lepem. Tyto pásy přivážeme ke kmenům stromů. Existují i lapací pásy, do nichž zalézají housenky obaleče jablečného v době zakuklování.
Tyto pásy se dělají z pytloviny nebo z papíru a připevňují se na dolní část kmene 10 – 15 cm nad zemí. V severních oblastech, kde má obaleč jablečný jednu generaci, prohlížíme pásy po sklizni. V jižním a středním pásmu, kde se obaleč rozmnožuje ve dvou generacích, prohlížíme pásy každých 7 – 10 dní. Všechny housenky, které najdeme v pásech, zničíme. Místo lapacích pásů můžeme použít i otrávených pásů, které jsou výhodné, protože je není třeba prohlížet; housenky, které do nich nalezou, uhynou, otrávené pásy jsou napouštěny naftou, ve které je rozpuštěn technický DDT.
K mechanické metodě patří také sběr a hubení zimních hnízd běláska ovocného, bekyně zlatořitné a také sbírání nakladených vajíček bourovce prsténčivého. Tato opatření činíme po opadu listů, od pozdního podzimu do předjaří. Zimní hnízda odstraňujeme tyčí s rozštěpem na horním konci nebo houseníkem. Všechna sebraná hnízda a nakladená vajíčka bourovce prsténčivého je bezpodmínečně nutno hned spálit.
Housenky ožírající listy (mola jabloňového, běláska ovocného, bourovce prsténčivého a bekyně velkohlavé) sbíráme ručně v letech, kdy se hromadně vyskytují. Tato patření doplňujeme chemickými zákroky. Housenky sbíráme do konví s malým množstvím vody a petroleje, a pak je spálíme.
Brouky květopasu ovocného, zobonosky jabloňové, zobonosky zlaté a jiných nosatců, škodících ovocným stromům, setřásáme na podložené plachty. Nosatci padají obvykle při slabém otřesu stromů. Proto používáme zvláštních tyčí, obšitých měkkým materiálem, abychom neporanili strom. Všechn setřesené brouky sesbíráme do konví a spálíme.
Ke sběru a ničení brouků zobonosky jabloňové a jiných nosatců používáme lapadel ze spadlého listí, do nichž brouci zalézají na přezimování. V pozdním podzimu tyto nástrahy spálíme. Spálením rostlinných zbytků a odpadků po sklizni ovoce zničíme škůdce ve stadiu přezimování.
Nakladená vajíčka bekyně velkohlavé ničíme tak, že do nich očišťujeme kmeny ovocných stromů a seškrabujeme je tupými škrabkami na podloženou hrubou tkaninu nebo pytlovinu.seškrabaná vajíčka ihned spálíme. Na starých stromech v ochranných lesních pásech a v alejích sadu natřeme nakladená vajíčka bekyně velkohlavé odpadovou naftou, odpadovým olejem, dehtem a jinými prostředky.
Mladé ovocné výsadby chráníme před myšmi tím, že na podzim ovazujeme kmeny stromů rákosem, chvojím a jiným materiálem. Na jaře obal sejmeme.
Fyzikálně-mechanická metoda mí v celkové soustavě opatření velmi významné místo. Mnohá opatření jsou však zejména ve velkých hospodářstvích nahrazována metodou chemickou.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *