Vysazování očkovanců

Ujatá očka na podnožích brzy vyraší a vyrostou z nich výhony. Stromky potom nazýváme očkovanci. Až dosáhnou výhony výšky 8 – 10 cm, přivážeme je lýkem k čípku. K vyvazování můžeme použít kromě lýka i sítiny rostoucí v močálech. Sítinu nařežeme a vysušíme rok před upotřebením, začátkem července. Před použitím stvoly sítiny rozřežeme na 20 – 25 cm dlouhé části a máčíme je den a noc ve vodě. Tím sítina změkne a je vhodná k vázání.
Lýko nebo sítinu přiložíme ke spodu výhonku, který přitáhneme tak, aby se vzpřímil do zcela svislého směru. Přitom musíme postupovat velmi opatrně, abychom výhon nezlomili.
Když očkovanci dorostli výšky 20 – 25 cm, opět je přivazujeme k čípku. Druhý úvazek vedeme v blízkosti konce čípku. Bez vyvázání se očkovanci silně křiví a často i vylamují.
V druhé polovině léta, kdy očkovanci ve své spodní části (u paty) zdřevnatí a dosáhnou výšky 50 – 60 cm, odstraníme lýko (sítinu), kterým byli přivázáni k čípku a které je teď zbytečné, a uřízneme čípek. Vyřezávání čípků časově přizpůsobíme obvykle počátku letního proudění mízy (koncem června). To umožňuje rostlinám dobře zacelit ke konci vegetačního období řezem vzniklé rány.
Práce s vyřezáváním čípků je velmi odpovědná a vyžaduje značného cviku. Při nedostatku zkušeností nebo opatrnosti můžeme očkovance přitom poranit nebo jej vůbec odříznout. Než začneme s odřezáváním čípků, musíme nabýt určitého cviku tím, že se z počátku se cvičíme v řezu na lesních dřevinách nebo na pláňatech. Čípky odřezáváme žabkou. Technika řezu je tato. Pracující se postaví proti očkovanci, opíraje se špičkou levé nohy o patu kmínku, potom se nahne k podnoži, určí rovinu i směr řezu a rychlým pohybem nože, směřujícím poněkud stranou, odřízne jedním tahem čípek přímo u jeho základny. Řezná plocha musí být úplně rovná, mírně odkloněna od ušlechtilého výhonu. Odřezané čípky odklidíme, po odklizení přihrneme k očkovancům trochu zeminy a místo, v kterém jsme čípek odřízli, zahrnujeme zcela zeminou. Přihrnutí urychlí zacelení ran a zvyšuje odolnost očkovanců.
V oblastech, kde jsou v druhé polovině léta silné větry, se doporučuje odsunout řez čípků na jaro příštího roku, abychom zabránili vylomení výhonů. Někdy vyvazujeme v těchto podmínkách očkovance některých odrůd ke kolíkům.
Ke konci vegetačního období vyrostou ve štěpnici školky silní jednoroční štěpovanci, kteří mohou na jaře příštího roku vytvořit korunku.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *