Příprava rostlin k přezimování

V krutých zimách namrzají jednoletým ovocným rostlinám často vrcholky, někdy rostliny zcela uhynou dobře přezimování jednoročních štěpovanců závisí na jejich přípravě k přezimování. Takovou přípravu zajišťujeme včasným provedením všech agrotechnických opatření. Dobré ošetření jim napomáhá k normálnímu ukončení vzrůstu a k nahromadění nezbytného množství zásobních látek – asimilátů (cukru a jiných), které je chrání proti mrazům.
Někdy jsou ve vegetačním období nepříznivé meteorologické podmínky. Je-li léto suché a podzim teplý a vlhký, rostliny zpomalují růst a tvoří nedostatečné zásoby ústrojných (plastických) látek, takže jsou náchylné k namrzání v zimě. Tu pak zaštipujeme jednoleté štěpovance, abychom je uchránili v zimě před namrzáním. Zaštipování uspíší zakončení růstu rostlin a přiměje je, aby hromadily zásobní látky – asimiláty v potřebném množství.
Vrcholky zaštipujeme koncem vegetačního období, ve středním pásmu v srpnu. Dříve nemůžeme zaštipovat, poněvadž bychom mohli vyvolat růst postranních letorostů, jejichž vytvořením ztrácí rostlina nahromaděné zásobní látky – asimiláty, a tím se ještě více oslabuje. Příliš pozdním zaštipováním také dosáhneme cíle, neboť rostliny nestačí nahromadit do příchodu mrazů potřebné zásoby asimilátů.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *