Škůdci jahodníku a maliníku

1. Roztoč jahodníkový

Roztoč jahodníkový je jedním z nejnebezpečnějších škůdců jahodníku. Byl zavlečen napadenou sadbou a značně se rozšířil v mnoha oblastech, a to jak v severních, tak i v jižních.
Roztoči vysávají šťávu z listů, které se kadeří a zakrucují. Silně poškozené listy jahodníku dostávají žlutou olejovitou barvu a ve vzrůstu se opožďují. Trsy jsou silně oslabeny a přestávají plodit. Roztoči se vyskytují hromadně na mladých, ještě složených listcích jahodníku. Záhy na jaře se začne roztoč rozmnožovat, a to tak, že klade přímo na listy kulovitá, lesklá, bílá vajíčka. Za léto mívá roztoč až čtyři generace. Zvláště rychle se rozmnožuje v mokrých a studených letech. Vysoká teplota působí na roztoče a může tak být snadno přenesen sadbou na nové místo. Abychom zabránili přenesení roztoče a zamoření nových výsadeb, musíme vybírat za matečnice úplně zdravé plantáže. Abychom zabránili dalšímu rozšíření roztoče, byla zavedena fytopatologická kontrola (karanténní dozor) nad matečnými výsadbami jahodníku.

Způsoby boje

Skrytý způsob života roztoče značně ochmýřených listových čepelí ztěžuje chemický boj proti němu. Nejlepším způsobem ochrany je skosit listy hned po sklizni plodů. Skosené listy z jahodovny hned odklidíme a spálíme. Při včasném skosení zničíme 80 – 90% roztočů.
Doporučuje se též mořit sazenice horkou vodou. Proto vnoříme trsy jahodníku na 12 – 13 minut do vody zahřáté na 45°C. přitom zhynou všichni roztoči. Tento způsob boje vyžaduje velké obezřetnosti, abychom tím nesnížili schopnost ujmutí rostlin.

2. Pilatka jahodníková

Je značně rozšířena ve všech oblastech, její housenky ožírají listy jahodníku a způsobují značné škody. Na jaře se housenice zakuklí. V květnu vyletuje dospělý hmyz, který je lesklé, černé barvy, se 4 průsvitnými křídly. Pilatka vylétá v době, kdy se rozvíjejí květné pupeny.
Samička klade vajíčka pod pokožku mladých lístečků. Za 8 až za 12 dní se objeví larvy, které vykusují v listech okénkovité otvory. Dospělé housenice se stěhují do půdy, kde se i zakuklí. Uprostřed létě vyletuje druhá generace, jejíž larvy poškozují jahodník v době plodů.
Úplně stejně poškozuje jahodník pilatka bělooká.

Způsoby boje

Přezimující kukly zničíme pečlivým kypřením půdy pod trsy na podzim. Udržování jahodovny v létě v čistotě je také jedním způsobem boje s těmito škůdci. Z chemických opatření používáme poprašování práškem DDT nebo postřiku jahodníku před květem žaludečními jedy:svinibrodskou zelení (0,15%) s vápnem nebo arseničnanem vápenatým (0,3%): můžeme též postřikovat kontaktními jedy – anabasinsulfátem nebo nikotinsulfátem (0,15 – 0,2%) s přídavkem mádla (0,4%). Na 1 ha jahodovny je třeba až 1000 listrů roztoku.

3. Hřbetoštítník jemný

Poškozuje listy jahodníku. Jak brouci, tak i jejich larvy působí jahodovnám velké škody v letech hromadného výskytu. Brouci přezimují pod odumřelým suchým listím a začnou již brzy na jaře poškozovat listy. Před květem kladou samičky vajíčka na rub listů, někdy i na řapíky a na lodyhy rostlin. Každá samička naklade 90 – 200 vajíček. Larvy vyžírají v listech otvůrky a ožírají je po celou dobu květu a plodů.

Způsoby boje

Proti broukům bojujeme v době, kdy ožírají na jaře list, a to postřikem rostlin žaludečními jedy nebo poprašováním arseničnanem vápenatým s vápnem (1:3). Potřeba jedu je 40 kg směsi na 1 ha. Chemickou metodu boje je nutno uplatnit před kvetením jahodníku.

4. Květopas maliníkový

Květopas poškozuje květná poupata jahodníku a maliníku, takže opadávají. Je hodně rozšířen jak v evropské části SSSR, tak i na Sibiři. Brouci přezimují v suchém listí a pod hroudami půdy. S příchodem jarních teplých dnů vylézají na povrch a živí se mladými pletivy rostlin. V době, kdy se na jahodníku objevují květná poupata, kladou do nich brouci po jednom vajíčku a současně nahlodávají květné stvoly. Za několik dní poupě odpadne a vývoj larvy pokračuje uvnitř poupěte.
Doba kladení vajíček je u tohoto škůdce hodně dlouhá. Nejprve jsou poškozovány rané odrůdy jahodníku, potom pozdní, avšak květopas se hned přestěhuje na čerstvá poupata maliníku. Každá samička naklade až 50 vajíček. V době plodů počínají vylézat brouci, kteří zakončili svůj vývoj uvnitř poupat. Za 10 až 15 dní zalézají a přezimují.

Způsoby boje

V době, kdy se objevují poupata, poprášíme rostliny dvakrát práškovým DDT.

5. Malinovník – (Vlnořitník – Byturus fumatus)

Je značně rozšířen v severních a středních oblastech a také na Sibiři. Škody, které brouk působí, nejsou značné, hlavní škody způsobují larvy. Začátkem květu kladou brouci do květů a na nasazované plody. Larvy se vkusují do květních lůžek a živí se uvnitř peckoviček. Červivé plody rychle hnijí. V době sklizně opouští dospělá larva plody, spouští se k zemi, v niž se i zakuklí.

Způsoby boje

Před květem, v době, kdy se objevují brouci, poprášíme maliník práškovým DDT.v době květu dvakrát postříkáme keře anabasinsulfátem (0,15%) s mýdlem (0,4%) nebo poprášíme 5% až 7% anabasinovým práškem. Po druhé postřikujeme 8 – 10 dní po prvním postřiku. Podle posledních údajů Krasnodarské výzkumné stanice můžeme nahradit anabasinsulfát výtažky jiných jedovatých rostlin, například oměje, kýchavice. V srpnu a v září, v době zakuklování larev, se doporučuje obdělat meziřadí a kypřit půdu pod keři.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *