Fenologický kalendář boje proti škůdcům a chorobám ovocných kultur

Fenologický stav stromu Doba Oblasti Název škůdců a chorob Stadium vývoje škůdců
zimní klid od doby opadu listů do nalévání pupenů listopad až březen všechna ovocnářská pásma bekyně zlatořitná, bělásek ovocný moniliosa housenky
zimní klid od doby opadu listů do nalévání pupenů listopad až březen všechna ovocnářská pásma bourovec prsténčivý vajíčka
zimní klid od doby opadu listů do nalévání pupenů listopad až březen střední a jižní ovocnářské oblasti bekyně velkohlavá vajíčka
zimní klid od doby opadu listů do nalévání pupenů listopad až březen Krym Kavkaz červci přezimující stadium
zimní klid od doby opadu listů do nalévání pupenů listopad až březen všechna ovocnářská pásma kůrovci, rakovina, padlí přezimující stadium
spící pupeny při teplotě nad 5°C březen duben všechna ovocnářská pásma mera jabloňová, mšice jabloňová vajíčka
spící pupeny při teplotě nad 5°C březen duben všechna ovocnářská pásma mechy a lišejníky
spící pupeny při teplotě nad 5°C listopad až březen všechna ovocnářská pásma obaleč jablečný i švestkový a jiní škůdci přezimující stadium
spící pupeny při teplotě nad 5°C listopad až březen všechna ovocnářská pásma obaleč jablečný přezimující stadium
nalévání pupenů březen duben všechna ovocnářská pásma květopas jabloňový, zobonoska jabloňová, zobonoska zlatá brouci
nalévání pupenů březen duben jižní pásmo zobonoska jabloňová brouci
nalévání pupenů březen duben všechna ovocnářská pásma bekyně velkohlavá, bekyně zlatořitná housenky
rašení pupenů – “zelený kužel” duben květen všechna ovocnářská pásma mera jabloňová, mšice jabloňová larvy
uvolňování poupat duben květen všechna ovocnářská pásma hmyz ožírající listy, mery, mšice, strupovitost housenky, larvy, výtrusy strupovitosti
konec květu a opadu korunních plátků do doby uzavírání kalíšků květen červen všechna ovocnářská pásma hmyz ožírající listy, obaleč jablečný, strupovitost housenky, výtrusy strupovitosti
při silném napadení Ukrajina Krym Kavkaz padlí jabloňové
po 15 až 20 dnech červen severní a střední pásmo obaleč jablečný, strupovitost
odpad přebytečných nasazených plodů květen červen všechna ovocnářská pásma květopas jablečný, zobonoska jabloňová, mera jabloňová brouk, larvy
odpad přebytečných nasazených plodů květen červen severní, severozápadní, střední ovocnářské pásmo mera jabloňová okřídlená mera
odpad přebytečných nasazených plodů květen červen jižní ovocnářské oblasti obaleč jablečný líhnoucí se housenky první generace
odpad nadbytečných nasazených plodů květen jižní pásmo obaleč jablečný housenky
plody velikosti vlašského ořechu údobí hromadného kladeného vajíček severní a střední pásmo obaleč jablečný strupovitost vajíčka, líhnoucí se housenky
plody velikosti vlašského ořechu nejpozději 20. června střední a severní pásmo obaleč jablečný housenky
letní období, nalévání a dozrávání plodů všechna ovocnářská pásma obaleč jablečný, zobonoska jabloňová. Moniliová hniloba aj.
letní období, nalévání a dozrávání plodů začátek kladení vajíček druhé generace jižní a střední pásmo obaleč jablečný vajíčka, líhnoucí se housenky
letní období, nalévání a dozrávání plodů údobí hromadného kladeného vajíček jížní a střední pásmo obaleč jablečný
letní období, nalévání a dozrávání plodů jižní ovocnářské pásmo mera hrušňová larvy
počátek opadávání plodů poškozených obalečem červenec všechna ovocnářská pásma obaleč jablečný housenky
dozrávání plodů srpen jižní pásmo obaleč jablečný housenky
dozrávání plodů srpen všechna ovocnářská pásma obaleč jablečný housenky
podzimní období po sklizni září říjen všechny ovocnářské oblasti obaleč jablečný
při hromadném výskytu září říjen všechna ovocnářská pásma píďalka zimní menší samičky píďalky zimní menší vylézající na stromy
při výskytu poškození jižní a severní ovocnářská pásma drvopleň hrušňový housenky
opad listů všechna ovocnářská pásma myši, zajíci; strupovitost

Opatření Použité jedy a jejich koncentrace
odstranění zimních housenčičích hnízd a neodkladné spálení; současně odklizení mumifikovaných plodů
odstranění a spálení větévek s vajíčky bource prstínčivého
ničení hromádek nakladených vajíček bekyně velkohlavé v ochranných lesních pásech sousedících s ovocnými výsadbami tím, že se natírají mazutem, naftou, dehtem s petrolejem; na ovocných stromech seškrabování nakladených vajíček na podloženou plachtu a spálení
postřik emulsemi z minerálního oleje; stříká se při teplotě nejméně + 5°C 5 – 8% emulze minerálního oleje: na 1 litr vody 50 – 80 g emulze
odříznutí a spálení suchých a poškozených větví a výhonů
postřik emulsemi olejnato-hlinitými s betanaftolem 1-2% olejnatohlinitá emulze, s 0,3% betanaftolu; na 1 litr vody 10 – 20 g oleje, stejné množství hlíny a 3 g betanaftolu
postřik zelenou skalicí 5% zelená skalice: na 1 litr vody 50 g zelené skalice
očištění kmene a hlavních větví od odumřelé kůry na podloženou plachtu, neprodleně spálení nečistot
desinfekce podpěr a nádob horkou párou po 2 hodiny nebo vařící vodou po 2 až 3 minuty; desinfekce podpěr odpadovým olejem (ponořením) na 5 až 10 minut
setřásání na podložené plachty a neodkladné zničení, nebo poprašování práškem DDT prášek DDT
poprašování práškem DDT prášek DDT
kladení lepových pásů na kmeny stromů
postřik kontaktními jedy anabasinsulfát 0,2% nebo nikotinsulfát 0,1% s mýdlem 0,4%: na 1 litr vody 2 g anabasinsulfátu nebo 1 g nikotinsulfátu a 4 g mýdla
postřik kombinovaným roztokem; dotykový jed se přidává při výskytu mery nebo mšice; postřik bordeauxskou jíchou s emulzí DDT 0,06% 1% bordeauxská jícha, svinibrodská zeleň 0,15% nebo arseničnan vápenatý 0,3%, anabasinsulfát 0,2% na 1 litr vody 10 g modré skalice, 10 g vápna, 1,5 g svinibrodské zeleně, nebo 1% nafty s 0,06% DDT nebo 3 g arseničnanu vápenatého a 2 g anabasinu
postřik kombinovaným roztokem 1% bordeauxská jícha, 0,5% svinibrodská zeleň, nebo 3% arseničnanu vápenatého, nebo 1% nafty s 0,06% DDT
postřik arseničnanem sodným nebo poprášením sirným květem 1- 2 g arseničnanu sodného na 12 l vody; čistého sirného květu 15 – 20 kg na ha
opakovaný postřik kombinovaným roztokem žaludeční jedy v téže dávce
poprašování arseničnanem vápenatým nebo práškem DDT sběr a spálení hnízd mola jabloňového na 1 ha 12 – 15 kg jedu a stejné množství vápna
poprášení anabasinovým nebo nikotinovým práškem 5% prášek nebo nikotinu, na 95 dílů práškovitého hašeného vápna 5 dílů jedu
postřik kombinovaným roztokem 0,75% bordeauxská jícha s 0,15% svinibrodskou zelení nebo arseničnanem vápenatým 0,2 – 0,3%, nebo 1% nafty s 0,06% DDT
kladení lapacích nebo otrávených pásů DDT 15% se solarovým olejem nebo naftou
postřik žaludečními jedy nebo emulzí DDT; za deště kombinovaný postřik s bordeauxskou jíchou? Jako prostředek na ničení vajíček přidáme anabasinsulfát nebo nikotinsulfát 0,3% arseničnan vápenatý nebo 0,15% svinibrodská zeleň s dvojnásobným množstvím vápna, 1% olej, emulze s 0,06 DDT; 0,1% anabasinsulfátu nebo nikotinsulfátu; 0,75% bordeauxská jícha; při kombinaci s bord. Jíchou používáme žaludečního jedu bez vápna; na 1 litr vody 3 g arseničnanu vápenatého nebo 1,5 g svinibrodskoé zeleně, 10 g nafty, 6 g DDT, 1 g anabasinsulfátu, 7,5 g modré skalice
kladení lapacích nebo otrávených pásů na 1 ha přibližně 3 kg oleje a 450 g DDT
sběr a odklizení padavek ze sadů
první postřik proti 2. generaci žaludečním jedem nebo emulzí DDT 1% olejová emulze s 0,06%DDT, 0,3% arseničnanu vápenatého s dvojnásobným množstvím vápna
postřik opakujeme po 8 – 10 dnech přidává se ovocid-anabasinsulfát nebo nikotinsulfát 0,2 – 0,1%; 0,2% nikotinsulfát, 0,3% anabasinsulfát s dvojnásobným množstvím mýdla, 1-2% olejnatohlinitá emulze
postřik kontaktními jedy
prohlídka lapacích pásů; pásy prohlížíme každých 10 dní ve středním a severním pásmu a každých 7 dní v jižním pásmu
třetí postřik proti 2. generaci žaludečními jedy s olejnatohlinitou emulzí opakujeme 2. postřik stejnými jedy
příprava skladišť ovoce a kůlen k uložení sklizně, vyčištění a pak dezinfekce plynem, kladení pásů na kůly a stěny kůlny, zakouření podpěr na podzim
vyčištění sadu od odpadků, přeorání, zrytí půdy kolem kmenů, sejmutí a očištění lapacích a otrávených pásů
kladení lepových pásů na kmeny stromů
vyříznutí poškozených výhonů a spálení
ovazování stromů, vkládání otrávených návnad do myších děr, kladení lákacích hromádek; shrabování a ničení listů

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *