Vývojové stupně rostlin

Ovocné rostliny procházejí během roku dvěma fenologickými obdobími: obdobím vegetace a obdobím klidu.
Obdobím vegetace se nazývá doba vývoje rostlin od počátku rozpuku pupenů do hromadného opadu listů. Během tohoto období nastávají u rostliny tyto změny: nalévání pupenů a rašení, kvetení, nasazování plodů na vrub zásob živin nahromaděných rostlinou v předchozím roce; vegetativní růst; hromadění zásob živin na příští rok; vývoj a dozrávání plodů. Pak vegetace končí, rostlina shazuje listy a nastává období klidu.
Období klidu se vyznačuje tím,, že u rostliny ustanou na nějaký čas všechny životní pochody, kromě zpomaleného dýchání. Toto období nastává u rostliny na podzim po opadu listů a trvá až do jarního rašení a rozpuku pupenů.
Tyto jevy, vyskytující se v různých ročních dobách, se nazývají fenologickými fázemi nebo fenologickými obdobími vegetace a klidu. Každé fenologické období má několik meziobdobí. Tak například ve fázi vegetačního růstu rozlišujeme počáteční růst výhonu, jeho intenzivní růst, ustávající růst, tvorbu vrcholového pupenu atd.
Znalost fenologických fází vývoje ovocných rostlin umožňuje správně organizovat agrotechnická opatření a záměrně usměrňovat vývoj rostlin. Každé opatření, použité v sadě, ve školce, nebo ve výsadbě drobného ovoce, dá jen tenkrát dobrý výsledek, je-li provedeno včas a navazuje-li správně na příslušnou fázi vývoje. Někdy může být stejné opatření prospěšné, avšak jindy škodlivé. Použití dusíkatých hnojiv se například projevuje na počátku vegetace rostlin kladným vlivem na růst, na vývoj semeníků a nasazování plodů, na zvýšení sklizní, na zakládání plodných pupenů pro úrodu v příštím roce. Avšak v období ustávajícího růstu výhonů nemá použití dusíkatých hnojiv žádný vliv na vývoj plodů a na zvýšení úrody běžného roku. Takové opatření naopak prodlužuje růst rostliny a oddaluje vyzrání dřeva. Mimo to zaviní použití hnojiv v nevhodnou dobu, že bude strom poškozen v zimě nízkými teplotami.
Druhý příklad: Dobývají-li se ovocné stromky ze školky k přesazování do sadu v době, kdy ukončila rostlina svůj růst a kdy již nastalo období klidu, snáší přesazení dobře. Avšak dobývání a přesazování v období vegetace, kdy ještě rostlina neukončila svůj růst, zaviní vleklou chorobu nebo vůbec zánik.
Je nutno vést v patrnosti, že stejnojmenné vývojové fáze nastávají u různých druhů a odrůd za stejných podmínek v různou dobu a trvají také nestejnou dobu. U rostlin téže odrůdy, rostoucích v různých půdních a klimatických podmínkách, je různá doba, kdy nastanou a po kterou trvají jednotlivé vývojové stupně, u téže rostliny nastávají dokonce v různou dobu vývojové fáze, což závisí na podnebních podmínkách.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *