Příprava rostlin k přezimování

V krutých zimách namrzají jednoletým ovocným rostlinám často vrcholky, někdy rostliny zcela uhynou dobře přezimování jednoročních štěpovanců závisí na jejich přípravě k přezimování. Takovou přípravu zajišťujeme včasným provedením Číst více...

Obdělávání půdy

Na jaře, po roztání sněhu, obsahuje půda velmi mnoho vláhy. Tuto vláhu je nutno udržet. Proto půdu hned, jakmile její povrch poněkud oschne, kypříme do hloubky 10 – Číst více...

Zaštipování letorostů

Očkovanci některých odrůd často předčasně (již v prvním roce) tvoří postranní výhony. Tím se oslabuje vzrůst hlavního výhonu a rostlina nabývá keřovitého tvaru. Abychom dosáhli normálního vývinu očkovanců, Číst více...

Vysazování očkovanců

Ujatá očka na podnožích brzy vyraší a vyrostou z nich výhony. Stromky potom nazýváme očkovanci. Až dosáhnou výhony výšky 8 – 10 cm, přivážeme je lýkem k čípku. Číst více...

Řez na čípek

Na jaře, po roztání většiny sněhu, seřízneme všechny podnože, u kterých se očkování ujalo, zahradnickými nůžkami nebo žabkou 18 až 20 cm nad ujatým ušlechtilým očkem. Zbytek kmínku Číst více...