Rozmnožování angreštu

Plodností a dobrou jakostí plodů zaujímá angrešt jedno z prvních míst mezi kulturami drobného ovoce. avšak plocha výsadeb angreštu se zvětšuje velmi pomalu: angreštové plantáže zaujímají celkem je 15% všech výsadeb drobného ovoce. slabé rozšíření této hodnotné bobuloviny lze vysvětlit hlavně tím, že není propracována agrotechnika rozmnožování. Dosavadní způsoby rozmnožování vyžadují příliš mnoho práce a dávají nepatrné množství sadby.
Výzkumný ovocnářský ústav I. V. Mičurina (Novikov a Basan) vypracoval nový způsob rozmnožování angreštu. Tento způsob dává možnost získat velké množství angreštové sadby.
Podstatou nového způsobu je: Na matečném keři vybereme 12 – 15 dobře vyvinutých výhonů různého věku, seřízneme jejich vrcholky o 1/3 až ¼ délky výhonů a rozložíme je do vodorovné polohy na všechny strany od středu keře. Proto vyhloubíme předběžně od keře motyčkou 5 – 8 cm hluboké rýžky, na dno rýžky položíme výhony (zvané rozvody) a připevníme je dřevěnými háčky. Rozvody můžeme vést i jiným způsobem: odhrneme od keře půdu, uděláme miskovitou jamku hloubky 5 – 8 cm, do ní přihrneme rozvody, a poté je 3 hůlkami, položenými do tvaru trojúhelníku, přitlačíme k půdě. Rohy trojúhelníků z hůlek připevníme háčky. Rozvody vodorovně položené do rýžky nezakrýváme zeminou, nýbrž ponecháme je dočasně nekryté, na položených rozvodech vyroste z každého pupenu svislý výhonek. Když výhonky dosáhnou výšky 10 – 12 cm, přihrneme je kyprou půdou, smíšenou s humusem do výšky 6 – 7 cm. Po 10 až 15 dnech opakujeme přihrnutí a půdu nakopčíme o 2 až 3 cm výše. Nahrnutá půdní vrstva nesmí být vyšší než 8 – 10 cm, jinak by se kořeny hříženců slabě vyvíjely a snižovala by se jakost sadby. Půdu mezi hříženci musíme okopávat po dešti nebo po zálivce.
Po celé jaro a léto udržujeme na pozemku s hříženci půdu kyprou a prostou plevelů a podle potřeby hřížence zaléváme. Abychom uchovali půdu vlhkou, přistíníme ji kolem keřů humusem. Ke konci podzimu vyrostou na hřížencích výhony dlouhé 15 – 20 cm. Na pozemcích ústavu se z jednotlivých matečných keřů získá po 250 – 300 sazenicích a z 1 ha matečné výsadby až 300 000 kusů sazenic.
Koncem srpna až počátkem září, když dokončí výhonky vegetaci, vyjmeme je z půdy. Přitom hřížence s výhonky podkopáme a oddělujeme od keře celé nůžkami. Pak nůžkami rozstříháme hřížence nejednotlivé sazenice a třídíme je podle stupně vývoje. Po vynětí a roztřídění je vysadíme aby se sazenice do příchodu chladného počasí ujaly. Po výsadbě sazenice dobře zalijeme. Za suchého počasí na podzim zálivku opakujeme 3krá až 4krát. Brzy na jaře seřízneme před vyrašením sazenice tak, že ponecháme 3 dolní pupeny.
Během jara a léta vyrůstají v dočasné školce keříky se 3 dobře vyvinutými výhony, způsobilé k výsadbě do plantáže. Rozmnožování angreštů tímto způsobem zvyšuje produkci sadby 8krát až 10krát proti jiným používaným způsobům.

Přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *